بلوز زنانه

پترن مجله Simply Knitting شماره 72 صفحه 37

 

مواد لازم

  • میل 3.75 میلیمتری یک جفت
  • میل 4 میلیمتری یک جفت
  • میل 5 میلیمتری یک جفت
  • دکمه 2 عدد

 

کاموائی که مورد استفاده قرار میگیرد با میل 5 میلیمتری به ازای 18 دونه در 24 ردیف باید دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

 

راهنمای اندازه ها

XXL

XL

L

M

S

XS

اندازه

122-117

114-109

107-102

99-94

91-86

84-76

سانتیمتر

اندازه بالا تنه

اندازه های نهائی

135

129

117

110

104

97

سانتیمتر

بالا تنه

69

67

65

64

62

61

سانتیمتر

اندازه پشت

45

45

45

45

45

45

سانتیمتر

اندازه آستین

کاموا

20

19

18

17

16

16

50 g

 

 

جلو

115 (123-131-139-147-155) دونه با میل 5 میلیمتری سربیاندازید

ردیف 1: (روی کار) یکی از رو ببافید، یکی ببافید، یکی از رو ببافید، (5 تا ببافید، یکی از رو ببافید، یکی ببافید، یکی از رو ببافید) تا انتها.

ردیف 2: 3 تا ببافید، (5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید) تا انتها

ردیف 3 تا 8: ردیف 1 و 2 را سه بار دیگر تکرار کنید

ردیف 9: 4 تا ببافید، (یکی از رو ببافید، یکی ببافید، یکی از رو ببافید، 5 تا از رو ببافید) تا 7 دونه مانده به آخر تکرار کنید، یکی از رو ببافید، یکی ببافید، یکی از رو ببافید، 4 تا ببافید

ردیف 10: 4 تا از رو ببافید، (3 تا ببافید، 5 تا از رو ببافید) تا 7 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 تا ببافید، 4 تا از رو ببافید

ردیف 11 تا 16: ردیف 9 و 10 را سه بار دیگر تکرار کنید

این پترن 16 ردیفه را تا زمانی تکرار کنید تا اندازه 33 سانتیمتر شود، بعد از ردیف 8 یا 16 تمام کنید.

تغییر به نوار

ردیف 1: دو تا ببافید، (یکی از رو ببافید، یکی ببافید) تا یکی مانده به آخر، یکی ببافید

ردیف 2: یکی ببافید، (یکی از رو ببافید، یکی ببافید)، تا انتها

این دو ردیف را تا زمانی ادامه دهید که اندازه کار از وسط 45 سانتیمتر شود، بعد از ردیف پشت تمام کنید

در مرکز این ردیف علامت بگذارید.

بافتن زیربغلها

8 (9-10-11-12-13) دونه در ابتدای 2 ردیف بعد کور کنید. یک دونه در انتهای هر 5 (5-5-5-7-7) ردیف بعد کم کنید، سپس یک ردیف در میان کم کنید تا تا تعداد دانه ها 81 (87-91-97-101-107) شود

بافتن را ادامه دهید تا از محل علامت اندازه 8 (9-11-11-13-14) سانتیمتر شود، با ردیف رو تمام کنید

بافتن یقه مربعی

ردیف بعد: در دونه 17 (19-20-22-23-25) نوار، 47 (49-51-53-55-57) دونه بعد را مطابق نوار کور کنید، تا انتها مطابق نوار ببافید.

با دانه های باقیمانده ادامه دهید

همانند نوار ببافید تا اندازه از محل علامت 15 (17-19-20-22-23) سانتیمتر شود،

بافتن سرشانه ها

6 (6-7-7-8-8) دونه در ابتدای ردیف و دو ردیف بعد کور کنید.

یک ردیف ببافید

5 (7-6-8-7-9) دونه باقیمانده را کور کنید

از روی کار، کاموا را به دانه های باقیمانده وصل کنید و همانند قسمت اول کامل کنید.

پشت

همانند جلو تا محل سرشانه ها ببافید و با ردیف پشت تمام کنید

بافتن سرشانه ها

6( 6-7-7-8-8) دونه در ابتدای 4 ردیف کور کنید، سپس 5 (7-6-8-7-9) دونه در ابتدای 2 ردیف کور کنید. از 47 (49-51-53-55-57) دونه را نگه دارید

table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }

آستینها

نکته: سرانداختن را کاملاً محکم انجام دهید تا از شل شدن خودداری شود

78 (82-88-92-98-102) دونه با استفاده میلهای 3.75 میلیمتری سربیاندازد

ردیف 1: از رو ببافید

ردیف 2: ببافید

به میلهای 5 میلیمتری عوض کنید و با ردیف زیر برای روی کار شروع کنید، و 14 ردیف یک ردیف زیر بک ردیف رو ببافید

ردیف کاهشی اول: 11 (12-13-14-15-15) دونه ببافید، *یکی را نبافته بگیرید، دو تا یکی کنید، دونه نبافته را روی بافته ها بیاورید، 16 (16-17-18-19-20) دونه ببافید، سه تا را یکی کنید، * 12 (14-16-16-18-20) دونه ببافید، از * تا * راتکرار کنید، 11 (12-13-14-15-17) دونه ببافید. (دونه های باقیمانده (70 (74-80-84-90-94))

15 ردیف دیگر یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید

ردیف کاهشی دوم: 10 (11-12-13-14-14) دونه ببافید، *یکی را نبافته بگیرید، دو تا یکی کنید، دونه نبافته را روی بافته ها بیاورید، 14 (14-15-16-17-18) دونه ببافید، سه تا را یکی کنید، * 10 (12-14-14-16-18) دونه ببافید، از * تا * راتکرار کنید،بقیه دونه ها را ببافید. (دونه های باقیمانده (62 (66-72-76-82-86))

15 ردیف دیگر یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید

ردیف کاهشی سوم: 9 (10-11-12-13-13) دونه ببافید، *یکی را نبافته بگیرید، دو تا یکی کنید، دونه نبافته را روی بافته ها بیاورید، 12 (12-13-14-15-16) دونه ببافید، سه تا را یکی کنید، * 8 (10-12-12-14-14) دونه ببافید، از * تا * راتکرار کنید،بقیه دونه ها را ببافید. (دونه های باقیمانده (54 (58-64-68-74-78))

15 ردیف دیگر یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید

ردیف کاهشی چهارم: 8 (9-10-11-12-12) دونه ببافید، *یکی را نبافته بگیرید، دو تا یکی کنید، دونه نبافته را روی بافته ها بیاورید، 10 (10-11-12-13-14) دونه ببافید، سه تا را یکی کنید، * 6 (8-10-10-12-14) دونه ببافید، از * تا * راتکرار کنید،بقیه دونه ها را ببافید. (دونه های باقیمانده (46 (50-56-60-66-70))

به صورت ساده یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید تا اندازه 30 سانتیمتر شود. با ردیف رو تمام کنید

سپس در انتهای هر 6 ردیف یک دونه اضافه کنید تا تعداد دانه ها 56 (60-66-70-76-80) دونه شود

دوباره ساده یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید تا اندازه 44 سانتیمتر در مرکز شود، بعد از ردیف رو تمام کنی

بافتن بالای آستین

6 (7-8-9-10-10) دونه در ابتدای دو ردیف کور کنید. یک دونه در انتهای ردیف سوم کم کنید، سپس در ردیفهای زیر تا زمانی که تعداد دانه ها 22 (24-24-26-28-30) دونه شود، سپس در هر ردیف کم کنید تا تعداد دانه ها 16 (18-18-20-22-24) تا شود.

بعد کور کنید

بافتن لبه یقه جلو

11 دونه سربیاندازید. به صورت نوار ببافید تا هم اندازه دانه های کور شده یقه جلو شود.

به صورت نوار کور کنید

بافتن نوار یقه

ابتدا سرشانه ها را به دقت به هم وصل کنید. با روی کار، با استفاده از میلهای شماره 4 میلیمتری، 26 (27-26-29-29-29) دونه از یقه جلو راست بردارید و ببافید، یقه پشت را به صورت نوار ببافید و 26 (27-26-29-29-29) دونه از یقه جلو چپ بردارید و ببافید. تعداد دانه ها 99 (103-103-111-113-115)

9 ردیف دیگر به صورت نوار ببافید

در حالت نوار کور کنید

 

عکسهای بقیه قسمتها به همراه نسخه اصلی

 

 


/ 0 نظر / 43 بازدید