پتوی بافتنی نوزاد

اندازه نهائی این پتو 60 در 80 سانتیمتر مربع میباشد

وسایل مورد نیاز

  • کاموا 250 گرم
  • میل گرد شماره 3

 کاموا باید به گونه ای باشد که 24 دونه در 48 رج با بافت ابری و میل شماره 3 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد.

 توضیحات

  • پترن مورد استفاده در بافت این ژاکت M.1 است که شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد.
  • بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود
  • رجهای کوتاه در لبه های پتو به این شرح بافته میشود: *24 دونه ابتدا را ابری ببافید، برگردید دونه ابتدا را بدون بافتن به میل راست بگیرید و 23 دونه باقیمانده را دوباره ابری ببافید، بعد تمام دونه های روی میل ببافید، برگردید* فاصله بین * را تکرار کنید.     

 نحوه بافت قسمت پشت

ابتدا 144 دونه در میل شماره 3 سربیاندازید و ابری ببافید.

وقتی اندازه 12 سانتیمتر شد، رج آخر باید از روی کار باشد، شانزده دونه در بین 96 دونه وسط اضافه کنید. (تعداد دانه ها 160)

بافت را به اینصورت ادامه دهید: 24 دونه ابتدا ابری، 112 دونه بعد مطابق پترن M.1 و 24 دونه انتها را ابری ببافید همزمان هم بافت رجهای کوتاه را که در بخش توضیحات آمده است اعال نمایید.

بافت را همینطور ادامه دهید تا اندازه پتو 68 سانتیمتر شئذ، حال یک رج از روی کار به زیر ببافید و همزمان 16 دونه در بین 112 دونه وسط کم کنید. (تعداد دانه ها 144) تمام دونه ها را ابری ببافید وقتی اندازه بافت ابری 12 سانتیمتر شد شل کورکنید.

 جدول توضیحات پترن

 

 

=

از پشت کار به زیر ببافید

 

=

از یک دونه سه دونه به این شرح ببافید: یکی رو، ژوته، یکی رو

 

=

سه دونه مورد نظر را به رو ببافید، آخرین دونه را به روی دونه ماقبل آخر بیاورید، دوباره آخرین دونه را به روی دونه ماقبل بیاورید

تصویر پترن

لینک دانلود فایل PDF


/ 2 نظر / 302 بازدید
شکوفه برفی

لینک دانلودش کو ؟ نیستشا

ساناز

سلام چرا دیگه اپ نمیکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟