منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=128&d_id=21&lang=en

از مدلهای بهار و تابستان 2010-2011

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF دستور بافت در ادامه مطلب


سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

وسایل لازم

  • کاموا 650-750-850-900-1000-1100 گرم
  • میل گرد شماره 7
  • دکمه سه عدد

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 12 دونه در 16 رج با بافت ابری (تمام رجها به زیر) و با میل شماره 7 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات مهم

بافت ابری در حالت دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود.

نحوه افزایش: برای اضافه کردن یک دونه، از ژوته استفاده کنید.

محل جا دکمه ها: جا دکمه ها را در طرف راست جلیقه ایجاد کنید. برای ایجاد جا دکمه دونه دوم و سوم را یکی کنید، سپس یک ژوته بزنید.

جا دکمه ها را در فواصل زیر ایجاد کنید:

سایز S: در فاصله 30، 37 و 44 سانتیمتری

سایز M: در فاصله 31، 38 و 45 سانتیمتری

سایز L: در فاصله 32، 39 و 46 سانتیمتری

سایز XL: در فاصله 33، 40 و 47 سانتیمتری

سایز XXL: در فاصله 34 41 و 48 سانتیمتری

سایز XXXL: در فاصله 35، 42 و 49 سانتیمتری

 

نحوه بافت

این جلیقه به صورت درزدار در میلهای گرد شماره 7 بافته میشود.

ابتدا 131-139-147-163-179-195 دونه سربیاندازید. چهار دونه ابتدا را ابری ببافید، *یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا پنج دونه مانده به آخر تکرار کنید و با یکی زیر و چهار دونه ابری رج را تمام کنید. همانند این رج بافت را به اندازه 5 سانتیمتر ادامه دهید و رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: تمام دونه ها را به زیر ببافید و همزمان در این رج 17-17-17-21-21-21 دونه کم کنید (تعداد دانه ها 114-122-130-142-158-174) دو علامت به شرح زیر در رج بگذارید: اولی بعد از 30-32-34-37-41-45 دونه و دومی 30-32-34-37-41-45 دونه مانده به انتها در اینصورت 54-58-62-68-76-84 دونه برای پشت جلیقه باقی میماند. بعد با بافت ابری ادامه دهید. وقتی اندازه جلیقه 13-13-13-13-11-11 سانتیمتر شد، یک دونه در هر طرف علامت با دو تا یکی کردن کور کنید (چهار دونه کم خواهد شد). کم کردن را از هر 8-8-8-8-6-6 سانتیمتر به تعداد 3-3-3-3-4-4 بار انجام دهید (تعداد دانه ها 102-110-117-130-142-158)

اولین جا دکمه را در فاصله 30-31-32-33-34-35 سانتیمتر ایجاد کنید. وقتی اندازه جلیقه 35-35-35-36-36-36 سانتیمتر شد، یک دونه در هر طرف دو علامت اضافه کنید (چهار دونه اضافه میشود) یکبار دیگر در اندازه 44-44-45-46-47-47 سانتیمتری اضافه کنید (تعداد دانه ها 110-118-126-138-150-166)

با بافت ابری ادامه دهید وقتی اندازه جلیقه 53-54-55-56-57-58 سانتیمتر شد، برای زیر بغل به شرح زیر کور کنید: سه دونه در هر طرف دو علامت کور کنید یعنی در هر زیر بغل شش دونه کور میشود و بعد هر تکه را جداگانه ببافید

 

بافتن قسمت پشت

قسمت پشت شامل 46-50-54-60-66-74 دونه است، برای زیر بغل در ابتدای هر رج به شرح زیر کور کنید: سه دونه به تعداد 0-0-0-1-1-2 بار، دو دونه به تعداد 1-1-2-2-2-2 بار و یک دونه به تعداد 0-2-1-1-3-4 بار (تعداد دانه ها بعد از کل کم کردنهای زیر بغل 42-42-44-44-46-46) بعد بافت را ادامه دهید وقتی انداز پ شت 68-70-72-74-76-78 سانتیمتر شد، 10-10-12-12-14-14 دونه وسط را برای یقه کور کنید و هر قسمت را جداگانه ببافید. در رج بعد در لبه یقه یک دونه کور کنید که 15-15-15-15-15-15 دونه برای هر سرشانه باقی میماند. وقتی اندازه پشت 70-72-74-76-78-80 سانتیمتر شد کور کنید.

 

بافتن قسمت جلو نیمه چپ

 این قسمت شامل 26-28-30-33-36-40 دونه میباشد. در محل زیر بغل همانطور که برای قسمت پشت توضیح داده شده کور کنید، بعد از اینکه کور کردنهای زیر بغل تمام شد 24-24-25-25-26-26 دونه برای سرشانه باقی میماند، با بافت ابری ادامه دهید.

وقتی اندازه این تکه 70-72-74-76-78-80 سانتیمتر شد، 15-15-15-15-15-15 دونه ابتدا از روی کار را کور کنید بقیه 9-9-10-10-11-11 دونه را ببافید و به انتهای رج بروید و رج بعد را از پشت کار به صورت زیر ببافید: *5-5-5-6-6-6 دونه ابتدا را به زیر ببافید و برگردید تا ابتدای رج ببافید و بعد تمام دونه ها را به زیر ببافید و برگردید تا ابتدای رج ببافید* فاصله بین دو * را تکرار کنید تا اندازه یقه در طرف کوتاهتر از محل سرشانه 7-7-7-8-8-8 سانتیمتر شود و بعد کور کنید

 

بافتن قسمت جلو نیمه راست

 همانند قسمت چپ بافته میشود، منتها برعکس

 

نحوه به هم وصل کردن

درز سرشانه ها را بدوزید دو قسمت یقه را به هم وصل کنید و بعد به دونه های کور شده بدوزید و دکمه ها را به محل مورد نظرشان وصل کنید.

 

تصویر اندازه ها

 

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافتنی رو دانلود کنید

http://elielieli.persiangig.com/document/Post-95.pdf