از مدلهای پائیز و زمستان 2012-2011

منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=132&d_id=10&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب


این کلاه تک سایز میباشد

 

وسایل لازم

  • میل دوطرفه و میل گرد شماره 5
  • میل گرد شماره 3.5
  • کاموا 100 گرم

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با بافت ساده و میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

نحوه بافت

این کلاه بدون درز از پائین به بالا بافته میشود.

ابتدا 90 دونه در میلهای شماره 3.5 سربیاندازید. و ده دور کشباف سه تا زیر، سه تا رو ببافید. بعد بافت را با میلهای شماره 5 ادامه دهید، یک دور به زیر ببافید، سپس پترن M.1 را نه بار در طی دور تکرار کنید. وقتی که یک تکرار عمودی از پترن بافته شد 36 دونه باقی میماند. در دور بعد دو تا یکی کنید، (تعداد دانه ها 18) در دور بعد نیز دو تا یکی کنید که نه دونه باقی میماند. کاموا را ببرید و از بین دونه های موجود توی میل رد کنید و بکشید و محکم نمائید.

طول کلاه تقریباً 24-25 سانتیمتر خواهد بود

 

برای شکل دادن این کلاه ابتدا آن را خیس کنید، یک بشقاب با قطر 28 تا 30 سانتیمتر داخل آن قرار دهید و اجازه دهید که کلاه خشک شود.

توضیحات مربوط به پترن


 

=

به زیر ببافید

 

=

دو تا یکی کنید

 

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید و حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بافته شده بیاورید

 

=

ژوته