از مدلهای پائیز و زمستان 2012-2011

منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=132&d_id=21&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب


سازها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

وسایل لازم

  • کاموا 400-400-450-500-550-600 گرم
  • میل گرد شماره 7

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 13 دونه در 15 رج با میل شماره 7 و با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

 

توضیحات

بافت ابری در دو میل: تمام رجها به یر بافته میشود

 

نحوه بافت قسمت پشت

این قسمت به علت تعداد زیاد دانه ها در میلهای گرد بافته میشود. در ضمن قسمت پشت 6 سانتیمتر بلندتر از قسمت جلو در تمام سایزها خواهد بود.

ابتدا 98-100-104-106-110-114 دونه در میلهای شماره 7 سربیاندازید و چهار رج ابری ببافید و سپس با بافت ساده ادامه دهید منتهی سه دونه ابتدا و انتها را همواره ابری ببافید. وقتی اندازه پانچو 79-81-83-85-87-89 سانتیمتر شد، 18-18-20-20-22-22 دونه وسط را برای یقه کور کنید و هر تکه را جداگانه ببافید. در رج بعد یک دونه در کنار یقه کور کنید پس 39-40-41-42-43-45 دونه برای هر سرشانه باقی میماند. بعد هر سرشانه را آنقدر ببافید که اندازه پشت 81-83-85-87-89-91 سانتیمتر شود.

 

بافتن قسمت جلو

همانند پشت سربیاندازید و ببافید تا اندازه 41-43-45-45-47-49 سانتیمتر شود رج آخر باید از پشت کار باشد. حال کار را تقسیم میکنید و هر تکه را جداگانه ادامه دهید، کاموا را ببرید و 39-40-41-42-43-45 دونه ابتدا را به نخ بیاندازید، 59-60-63-64-67-69 دونه بعد را در میل نگه دارید حال 20-20-22-22-24-24 دونه اول موجود در میل را دوبار ببافید یکی به زیر یکی به رو (این دونه ها متعلق به یقه میباشد) بعد باقیمانده دونه ها را ساده ببافید و سه دونه آخر را ابری ببافید (تعداد دانه ها 79-80-85-86-91-93) حال رج بعد را از پشت کار به زیر ببافید، سه دونه ابتدا ابری، 36-37-38-39-40-42 دونه بعد را به رو ببافید، و 40-40-44-44-48-48 دونه بعد را کشباف یکی زیر، یکی رو ببافید، کشباف را با یکی زیر شروع کنید. همینطور بافت را ادامه دهید تا اندازه پانچو 75-77-79-81-83-85 سانتیمتر شود، آخرین رج باید از روی کار باشد. در رج بعد 39-40-41-42-43-45 دونه ابتدا را کور کنید، و 40-40-44-44-48-48 دونه یقه را همانند قبل ببافید. حال رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: *20-20-22-22-24-24 دونه اول را کشباف ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها را ببافید، بعد تمام دونه ها را ببافید و برگردید تا ابتدای رج ببافید* فاصله بین دو * را آنقدر ببافید که اندازه یقه 7.5-7.5-8.5-8.5-9-9 در طرف کوتاهتر از محل کور شده سرشانه شود، بعد کور کنید.

 

بافتن قسمت دوم جلو

بافت را از روی کار شروع کنید. دونه های موجود در نخ را به میل منتقل کنید بعد یک دونه از پشت دونه های قسمت قبل یقه بردارید و به زیر ببافید (تعداد دانه ها 79-80-85-86-91-93) در رج بعد از پشت کار، دونه های یقه یعنی 40-40-44-44-48-48 دونه ابتدا را کشباف یکی زیر، یکی رو ببافید و با یکی رو شروع کنید. سپس 36-37-38-39-40-42 دونه بعد را ساده ببافید و سه دونه آخر را ابری ببافید. همینطور بافت را ادامه دهید تا اندازه این تکه 75-77-79-81-83-85 سانتیمتر شود، رج آخر باید از پشت کار باشد. در رج بعد 39-40-41-42-43-45 دونه ابتدا را کور کنید و بقیه دونه ها را که مربوط به یقه است از پشت کار به صورت زیر ببافید: *20-20-22-22-24-24 دونه ابتدا را کشباف ببافید و برگردید تا ابتدا ببافید و بعد تا انتهای رج ببافید و برگردید تا ابتدا ببافید* فاصله بین دو * را ببافید تا اندازه یقه 7.5-7.5-8.5-8.5-9-9 سانتیمتر از طرف کوتاهتر از محل سرشانه شود. بعد کور کنید

 

در نهایت سرشانه ها را به هم بدوزید و بعد دو قسمت یقه را در پشت به هم دوخته و به محل کور شده قسمت پشت وصل کنید.

تصویر مربوط به اندازه ها