اول روز پدر رو به همه پدرهای عزیز تبریک میگم و خوشحالم که اولین پست مربوط به لباس مردانه در آستانه میلاد حضرت علی هست

منبع مجله Knitte شماره 27 صفحه 49

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


سایزها: XL-L-M-S

اندازه دور سینه: 92-100-108-116 سانتیمتر

قد پلیور: 64-66-68-70 سانتیمتر

 

وسایل لازم:

·         کاموا 550-600-650-700 گرم

·         میل شماره 3

·         میل شماره 3.5

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 22 دونه در 29 رج با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) و با میل شماره 3.5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات:

کشباف دو در دو: دو تا زیر دو تا رو

کشباف یک در یک: یکی زیر یکی رو

 

نحوه بافت پشت

ابتدا 102-110-118-130 دونه با استفاده از میلهای شماره 3 سربیاندازید و به اندازه 7 سانتیمتر کشباف دو در دو ببافید، فقط در سایز XL اولین رج را با دو تا رو آغاز کنید.

حال بافت را با میلهای شماره 3.5 و با بافت ساده و با اضافه کردن دو دونه در رج اول ادامه دهید (تعداد 104-112-120-132)

نحوه بافت زیر بغلها

وقتی اندازه کار 41-42-43-43 سانتیمتر شد، سه دونه ابتدا را در دو رج بعد کور کنید، بعد 6-6-6-2 رج بدون هیچ عمل اضافه ای ببافید، رج بعد را به صورت زیر ببافید:

دو تا زیر، دو تا یکی، تا چهار دونه مانده به آخر به زیر ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر، حال دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، دو تا زیر

حال همانند این رج برای سایزهای مختلف به صورت زیر کور کنید:

سایز S: از هر شش رج به تعداد دوبار، بعد از هر چهار رج هفت بار

سایز M: از هر شش رج به تعداد دوبار، بعد از هر چهار رج هشت بار

سایز L: از هر شش رج به تعداد دوبار، بعد از هر چهار رج ده بار

سایز XL: از هر چهار رج چهارده بار

در نهایت 78-84-90-96 دونه باقی میماند.

بافتن سرشانه ها

وقتی اندازه از محل زیر بغل 17-18-19-21 سانتیمتر شد، در ابتدای هر رج برای سایزهای مختلف به صورت زیر کور کنید:

سایز s: سه دونه به تعداد چهارده بار، چهار دونه به تعداد دو بار

سایز M: سه دونه به تعداد هشت بار، چهار دونه به تعداد هشت بار

سایز L: سه دونه به تعداد چهار بار، چهار دونه به تعداد دوازده بار

سایز XLچهار دونه به تعداد شانزده بار

در رج بعد 28-28-30-32 دونه باقیمانده را کور کنید

 

نحوه بافت جلو

 ابتدا 106-114-122-134 دونه با میلهای شماره 3 سربیاندازید و هفت سانتیمتر کشباف دو در دو ببافید فقط برای سایز XL با دو تا رو شروع کنید. در رج آخر کشباف هشت دونه اضافه کنید (تعداد دانه ها 114-122-130-142)

بعد بافت را با میلهای شماره 3.5 به صورت زیر ادامه دهید: 14-18-22-28 دونه اول را ساده ببافید، دوازده دونه بعد را مطابق پترن Cable که در شکل زیر نشان داده شده ببافید، پانزده دونه بعد را ساده ببافید، سی و دو دونه بعد را مطابق پترن Chevron ببافید، پانزده دونه بعد را ساده ببافید، دوازده دونه بعد را مطابق پترن Cable ببافید، 14-18-22-28 دونه آخر را ساده ببافید.

بعد همینطور بافت را ادامه دهید.

بافتن زیر بغلها

وقتی اندازه جلو پلیور 41-42-43-43 سانتیمتر شد زیر بغل را همانند پشت ببافید و همزمان یقه را به صورت زیر ببافید، وقتی اندازه از محل زیر بغل 4 سانتیمتر شد، 22 دونه وسط را کور کنید و هر قسمت را جداگانه ببافید.

همانطور که زیر بغل را میبافید همزمان در لبه یقه از هر چهار رج به صورت زیر کور کنید:

سایز S و M: یک دونه به تعداد نه بار

سایز L: یک دونه به تعداد ده بار

سایز XL: یک دونه به تعداد یازده بار

نحوه بافتن سرشانه های جلو

وقتی اندازه از زیر بغل 17-18-19-21 سانتیمتر شد در طرف زیر بغل در ابتدای رج به صورت زیر کور کنید:

سایز S: چهار دونه یکبار، پنج دونه چهار بار

سایز M: پنج دونه سه بار، شش دونه دو بار

سایز L: پنج دونه یکبار، شش دونه چهار بار

سایز XL: شش دونه چهار بار، هفت دونه یکبار

سمت دیگر پلیور نیز همینطور بافته میشود.

 

نحوه بافتن آستین راست

ابتدا 58-62-66-66 دونه با میلهای شماره 3 سربیاندازید و هفت سانتیمتر کشباف دو در دو ببافید فقط در سایز M با دو تا رو شروع کنید. در رج آخر چهار دونه اضافه کنید (تعداد دانه ها 62-66-70-70) بافت را با میلهای شماره 3.5 به صورت زیر ادامه دهید: 15-17-19-19 دونه ابتدا را ساده ببافید، 32 دونه بعد مطابق پترن Chevron، و 15-17-19-19 آخر را ساده ببافید. بعد از رج هفتم پترن به صورت زیر ادامه دهید:

رج بعد (روی کار): یک دونه در ابتدا و انتها اضافه کنید و بعد عمل اضافه کردن را همانطور که مطابق پترن میبافید به صورت زیر ادامه دهید:

سایز S: از هر ده رج به تعداد شش بار و بعد از هر هشت رج به تعداد پنج بار

سایز M  و L: از هر ده رج به تعداد دو بار و بعد از هر هشت رج به تعداد ده بار

سایز XL: از هر هشت رج به تعداد هفت بار و بعد از هر شش رج به تعداد هشت بار

در نهایت تعداد دانه ها 86-92-96-102 خواهد بود

نحوه بافتن قسمت بالای آستین

وقتی اندازه آستین 48 سانتیمتر شد در ابتدای دو رج بعد سه دونه کور کنید، و بعد در رجهای روی کار به صورت زیر کور کنید:

اگر میخواهید در یک رج چهار دونه کور کنید: یکی به زیر، سه تا یکی، تا چهار دونه مانده به آخر به زیر ببافید، یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی ، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید، یکی زیر

اگر میخواهید در یک رج دو دونه کور کنید: یکی به زیر، دو تا یکی، تا سه دونه مانده به آخر به زیر ببافید، یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید، یکی زیر

سایز S: دو دونه در یک رج به تعداد بیست و یک بار

سایز M: چهار دونه در یک رج به تعداد دوبار و دو دونه در یک رج به تعداد بیست بار

سایز L: چهار دونه در یک رج به تعداد دوبار  بار و دو دونه در یک رج به تعداد بیست و دو بار

سایز XL: چهار دونه در یک رج به تعداد چهار بار و دو دونه در یک رج به تعداد بیست و یک بار

حال سی و هشت دونه باقیمانده را به صورت زیر ببافید:

سایز S و M: چهار رج ساده ببافید، *یک دونه در ابتدای دو رج بعد کور کنید، دو رج ساده ببافید* فاصله بین دو * را شش بار تکرار کنید

سایز L و XL: چهار رج ساده ببافید، *یک دونه در ابتدای دو رج بعد کور کنید، دو رج ساده ببافید* فاصله بین دو * را سه بار تکرار کنید، سپس دو رج ساده ببافید و بعد **یک دونه در ابتدای دو رج بعد کور کنید و بعد چهار رج ساده ببافید** فاصله بین دو ** را دو بار دیگر ببافید.

وقتی قسمت بالای آستین 11-12-13-14 سانتیمتر شد هشت دونه از روی کار در ابتدای رج به تعداد سه بار کور کنید

 

بافتن آستین چپ

همانند آستین راست بافته میشود منتهی در آخرین قسمت به جای اینکه هشت دونه از روی کار کور شود از پشت کار کور خواهد شد.

 

بافتن قسمت چپ یقه

ابتدا 35 دونه با میلهای شماره 3 سربیاندازید. کشباف یک در یک ببافید و از هر چهار ج یک دونه در ابتدای رج اضافه کنید به تعداد 13-14-15-16 بار، و همزمان از هر چهار رج یک دونه در انتهای رج به تعداد 19-20-21-22 بار اضافه کنید (تعداد دانه ها 67-69-71-73)

وقتی اندازه یقه 30.5-31.5-33-35 سانتیمتر شد، در رج بعد از پشت کار تا هشت دونه مانده به آخر ببافید، بعد برگردید، دونه اول را بدون بافتن بگیرید و تا انتها ببافید

رج بعد:*تا هشت دونه مانده به محل برگشت قبلی ببافید و برگردید دونه اول را بدون بافتن بگیرید تا انتها ببافید* فاصله بین دو * را دوبار ببافید

بعد کور کنید

 

بافتن قسمت راست یقه

همانند قسمت چپ بافته میشود منهتی کاملاً برعکس

 

نحوه به هم دوختن

قسمت جلو و عقب پلیور را به هم بدوزید و بعد رج سرانداخته شده قسمت راست یقه را به دونه های کور شده وسط قسمت جلو بدوزید قسمت چپ یقه را باید در محل سرانداخته شده به روی قسمت راست بدوزید و بعد دور تا دور یقه را بدوزید و دو قسمت یقه را در پشت لب به لب کرده و به هم بدوزید

بعد چندین زنجیره بافته و به قسمت چپ یقه بدوزید و دکمه را نیز در محل مورد نظر در قسمت راست بدوزید

پترنهای مورد استفاده

جدول اختصارات مربوط به پترن

 

 

C6B

=

دو دونه را در پشت کار به نخ بیاندازید، چهار تا به زیر ببافید، حال دو دونه توی نخ را به زیر ببافید

 

C4B

=

دو دونه را در پشت کار به نخ بیاندازید، دو تا به زیر ببافید، حال دو دونه توی نخ را به زیر ببافید

 

C4F

=

دو دونه را در جلو کار به نخ بیاندازید، دو تا به زیر ببافید، حال دو دونه توی نخ را به زیر ببافید

 

T4B

=

دو دونه را در پشت کار به نخ بیاندازید، دو تا به زیر ببافید، حال دو دونه توی نخ را به رو ببافید

 

T4F

=

دو دونه را در جلو کار به نخ بیاندازید، دو تا به رو ببافید، حال دو دونه توی نخ را به زیر ببافید

 

 

=

از روی کار به زیر ببافید از پشت کار به رو ببافید

 

 

=

از روی کار به رو ببافید از پشت کار به زیر ببافید

تصویر مربوط به پترن را در صورت واضح نبودن از لینک زیر دانلود کنید

http://elielieli.persiangig.com/image/The%20knitter-27_Page_50.jpg

تصویر مربوط به شکل پلیور را در اندازه بزرگتر در اینجا ببینید

http://elielieli.persiangig.com/image/Knitter-27-Jamper.JPG

تصویر اندازه های نهائی

-------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

 http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-90.pdf

------------------------------------------------------------------------- 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید