منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/pattern.php?id=3815&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته های ادامه مطلب را ببینید به دلیل استفاده از اینترنت اکسپلورر هست با فایر فاکس مشکل حل میشود

 


سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

وسایل لازم

  • کاموا 900-1000-1100-1250-1350-1500 گرم
  • میل گرد و دوطرفه شماره 7
  • میل گرد و دوطرفه شماره 8
  • دکمه 6-6-6-7-7-7

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 11 دونه در 15 رج با پترن ژاکت و میل شماره 8 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

 

توضیحات:

زمانی که میخواهید ژاکت را اندازه بگیرید حتماً آویزان کرده و بعد اندازه بگیرید در غیر اینصورت ژاکت بلندتر از اندازه های گفته شده خواهد شد.

بافت ابری در حالت دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود

بافت ابری در حالت بدون درز: یک دور زیر یک دور رو بافته میشود

جا دکمه ها: جادکمه ها را در نیمه راست ایجاد کنید. برای جا دکمه چهارمین دونه را کور کنید و در رج بعد یک دونه در همانجا اضافه کنید

محل جا دکمه ها به شرح زیر میباشد:

سایز S: در 17-27-37-47-57-67 سانتیمتری

سایز M: در 20-30-40-50-60 و 70 سانتیمتری

سایز L: در 23-33-43-53-63 و 73 سانتیمتری

سایز XL: 16-26-36-46-56-66 و 76 سانتیمتری

سایز XXL: در 18-28-38-48-58-68 و 78 سانتیمتری

سایز XXXL: در 20-30-40-50-60-70 و 80 سانتیمتری

پترن M.2 و M.3 در رج سوم یا هفتم پترن M.1 بافته میشود.

نحوه افزایش: یک دونه را با ژوته اضافه کنید

وقتی گفته شده از وسط کار برگردید, دونه اول را بدون بافتن به میل بگیرید و محکم کنید تا در وسط کار سوراخ نیافتد.

 

نحوه بافت

این ژاکت همانند دو میل در میلهای گرد بافته میشود.

ابتدا 160-160-188-188-204-216 دونه در میل شماره 8 سربیاندازید و یک رج از رو ببافید. رج بعد را از پشت کار به صورت زیر ببافید: 7 دونه ابری ببافید، یک دونه رو، بعد پترن M.1 را تا هشت دونه مانده به انتهای رج ببافید و با یکی رو و هفت دونه با بافت ابری تمام کنید. همینطور بافت را ادامه دهید. جا دکمه ها را فراموش نکیند. وقتی اندازه ژاکت تقریباً 39-40-41-42-42-42 سانتیمتر شد (حتماً تا رج سوم یا هفتم پترن ببافید بعد ادامه دهید) حال کمر ژاکت را به صورت زیر ببافید: (پشت کار) هشت دونه ابتدا همانند قبل، بعد پترن M.2 را دوبار ببافید، بعد 18-18-18-18-26-32 دونه بعد همانند قبل، بعد 1-1-2-2-2-2 تکرار از پترن M.3 را ببافید، بعد 8-8-4-4-4-4 دونه مطابق قبل، سپس پترن M.3 را دوبار ببافید، دو دونه مطابق قبل و با هشت دونه آخر مطابق قبل رج را تمام کنید (تعداد دانه ها 112-112-124-124-140-152)

لازم به توضیح است که هر کجا گفته شده مطابق قبل ببافید, یعنی اگر تا رج سوم پترن بافته بودید حال باید رج چهارم را ببافید و اگر تا رج هفتم بافته بودید حال باید رج اول را ببافید

حال بافت را با میلهای شماره 7 ادامه دهید و شش رج تمام دونه ها را ابری ببافید و همزمان در رج آخر 0-8-4-16-12-16 دونه اضافه کنید (تعداد دانه ها 112-120-128-140-152-168) یک علامت بعد از 32-34-36-39-42-46 دونه از ابتدای رج بگذارید و یک علامت دیگر 32-34-36-39-42-46 دونه مانده به انتهای رج بگذارید پس 48-52-56-62-68-76 دونه برای پشت میماند. بافت را با میلهای شماره 8 و با هشت دونه ابتدا و انتها همانند قبل و سایر دونه ها مطابق پترن M.1 ادامه دهید. وقتی اندازه ژاکت 54-56-58-60-61-62 سانتیمتر شد سه دونه قبل و بعد از هر دو علامت کور کنید و هر قسمت را جداگانه ببافید.

 

بافتن نیمه پشت

نیمه پشت شامل 42-46-50-56-62-70 دونه میباشد. برای شکل دادن زیر بغل در هر طرف در ابتدای رج دو دونه به تعداد 0-0-1-2-3-4 بار کور کنید و سپس یک دونه به تعداد 1-2-2-2-3-4 بار کور کنید. (تعداد دانه ها 40-42-44-44-44-46) بعد همانند قبل ادامه دهید وقتی اندازه پشت 72-75-78-81-83-85 سانتیمتر شد، 14-14-14-16-16-16 دونه وسط را برای یقه کور کنید و در هنگام بافت هر قسمت یک دونه در رج اول در طرف یقه کور کنید در اینصورت 12-13-13-13-13-14 دونه برای هر سرشانه باقی میماند. وقتی اندازه ژاکت 74-77-80-83-85-87 سانتیمتر شد کور کنید.

 

بافتن قسمت جلو سمت چپ:

تعداد دانه های این قسمت 29-31-33-36-39-42 عدد میباشد. برای زیربغل در محلش همانطور که برای پشت گفته شد کور کنید. هشت دونه ابتدا را همانند قبل و بقیه را مطابق ادامه پترن M.1 ببافید. وقتی اندازه این تکه 69-72-75-78-80-82 سانتیمتر شد، 10-10-10-11-11-11 دونه به سمت یقه را کور کنید. بعد یک رج در میان در ابتدای رج دو دونه به تعداد دوبار و بعد هم یک دونه به تعداد دوبار کور کنید. (تعداد دانه ها 12-13-13-13-13-14) وقتی اندازه این تکه 74-77-80-83-85-87 سانتیمتر شد تمام دونه ها را کور کنید.

 

بافتن قسمت جلو سمت راست:

همانند سمت چپ بافته میشود منتهی قرینه است. جا دکمه ها را فراموش نکنید.

 

بافتن آستینها:

آستینها بدون درز در میلهای دوطرفه بافته میشود.

ابتدا 48-48-48-52-52-52 دونه در میلهای شماره 8 سربیاندازید و به هم وصل کرده و به حالت گرد دربیاورید. دو دور ابری ببافید. یک علامت در ابتدای دور بگذارید بعد تمام دونه ها را مطابق پترن M.1 ببافید. وقتی اندازه آستین 20 سانتیمتر شد (حتمآً تا رج سوم یا هفتم پترن ببافید) دور بعد را به صورت زیر ببافید: 8-8-8-10-10-10 دونه ابتدا همانند قبل (ادامه پترن) سپس پترن M.2 را دوبار ببافید، بعد 8-8-8-10-10-10 دونه آخر را همانند قبل (ادامه پترن) ببافید (تعداد دانه ها 32-32-32-36-36-36) بعد بافت را با میلهای شماره 7 ادامه دهید و شش دور ابری ببافید، همزمان دو دونه در دور آخر کم کنید (تعداد دانه ها 30-30-30-34-34-34) بعد بافت را با میلهای شماره 7 به صورت زیر ادامه دهید، دونه قبل و بعد از علامت را به رو ببافید و بقیه دونه ها را مطابق پترن M.1 ببافید. وقتی اندازه آستین 23 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف دو دونه رو اضافه کنید و به پترن وارد نمائید این افزایش را از هر 6-4-3-3.5-2.5-2 سانتیمتر کلاً به تعداد 4-6-7-6-8-9 بار انجام دهید (تعداد دانه ها 38-42-44-46-50-52) وقتی اندازه آستین 47-46-46-44-43-41 سانتیمتر شد، سه دونه در هر طرف علامت کور کنید (تعداد دانه ها 32-36-38-40-44-46) حال آستین را همانند دو میل ببافید. برای شکل دادن بالای آستین در ابتدای هر رج به صورت زیر کور کنید، ابتدا دو دونه به تعداد یکبار و بعد هم یک دونه به تعداد 2-4-4-5-7-8 بار، بعد هم دو دونه در هر طرف تا اندازه آستین 55-55-56-56-57-57 سانتیمتر شود, حال در هر طرف سه دونه کور کنید و در رج بعد هم کل دانه ها را کور کنید. اندازه آستین تقریباً 56-56-57-57-58-58 سانتیمتر خواهد بود. آستین دیگر را هم همانند این آستین ببافید منتهی جائی را که در این استین با پترن M.2 بافته بودید از پترن M.3 استفاده کنید.

 

بافتن یقه

با میل شماره 8 از روی کار از محل یقه 56-56-56-58-58-58 دونه بردارید. بافت را با میل شماره 7 و با کاموای دولا ادامه دهید، از پشت کار یک رج به زیر ببافید بعد هم به صورت زیر ادامه دهشد، *41-41-41-42-42-42 دونه اول را به زیر ببافید، برگردید و تا ابتدای رج ببافید، بعد 26 دونه اول را به زیر ببافید و برگردید تا ابتدای رج ببافید، بعد 41-41-41-42-42-42 دونه اول را به زیر ببافید و بعد برگردید تا ابتدای رج ببافید و بعد هم تمام دونه ها را به زیر ببافید* فاصله بین دو * را آنقدر ببافید تا اندازه یقه 5 سانتیمتر شود. حال چهار رج تمام دونه ها را ابری ببافید. حال اندازه یقه تقریباً 7 سانتیمتر میشود. بعد کور کنید.

 

در نهایت آستینها را به محلشان بدوزید و سرشانه ها را وصل کنید و دکمه ها را وصل کنید

توضیحات پترن

 

=

از روی کار به زیر ببافید از پشت کار به رو ببافید

 

=

از روی کار به رو ببافید از پشت کار به زیر ببافید

 

=

هشت دونه را به نخ بیاندازید و در جلوی کار نگه دارید، سپس اولین دونه توی نخ را با اولین دونه توی میل یکی بکنید این کار را هشت بار انجام دهید

 

=

هشت دونه را به نخ بیاندازید و در پشت کار نگه دارید، سپس اولین دونه توی نخ را با اولین دونه توی میل یکی بکنید این کار را هشت بار انجام دهید

تصویر دیگر از ژاکت

 

---------------------------------------------------------------------------

اندازه های ژاکت برحسب سایزها و پترن

---------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-85.pdf

http://www.mediafire.com/?gwft9buhg9iw79e

---------------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید