منبع مجله Knitter شماره 32 صفحه 84

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته های ادامه مطلب را ببینید مشکل از اینترنت اکسپلورر است با فایر فاکس مشکل حل میشود


اندازه های نهائی شال: طول 82 سانتیمتر – عرض 32 سانتیمتر

 

وسایل لازم

·         میل شماره 4

·         کاموا 180 گرم

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 22 دونه در 30 رج با میل شماره 4 و بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) دارای طول 10 سانتیمتر باشد.

 

نحوه بافت

ابتدا 31 دونه سربیاندازید و به صورت زیر ببافید:

رج 1: یکی رو، *دو تا زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

رج 2: یکی زیر، *دو تا رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

این دو رج را آنقدر ببافید تا اندازه شال 22 سانتیمتر شود

 

حال رجی را که سرانداخته بودید بشکافید و دونه های آن را به میل بگیرید و با میل سوم یک دونه از میل اول را با یک دونه از میل دوم یکی کنید وقتی تمام دانه های دو میل تمام شد در میل سوم 31 دونه وجود خواهد داشت

 

بعد به صورت زیر بافت را ادامه دهید:

رج 1 (روی کار): (یکی زیر، یکی رو) دوبار، 23 دونه زیر، (یکی زیر، یکی رو) دوبار

رج 2 (پشت کار): (یکی رو، یکی زیر) دوبار، 23 دونه رو، (یکی رو، یکی زیر) دوبار

رج 3: (یکی زیر، یکی رو) دوبار، نه تا زیر، (دونه را دوبار ببافید یکی از زیر یکی از رو) پنج بار، نه تا زیر، (یکی زیر، یکی رو) دوبار. (تعداد دانه ها 36)

رج 4: (یکی رو، یکی زیر) دوبار، 28 تا رو، (یکی رو، یکی زیر) دوبار

رج 5: (یکی زیر، یکی رو) دوبار، نه تا زیر، (دونه را دوبار ببافید یکی از زیر یکی از رو) ده بار، نه تا زیر، (یکی زیر، یکی رو) دوبار. (تعداد دانه ها 46)

رج 6: (یکی رو، یکی زیر) دوبار، 38 تا رو، (یکی رو، یکی زیر) دوبار

رج 7: (یکی زیر، یکی رو) دوبار، نه تا زیر، (دونه را دوبار ببافید یکی از زیر یکی از رو) بیست بار، نه تا زیر، (یکی زیر، یکی رو) دوبار. (تعداد دانه ها 66)

رج 8: (یکی رو، یکی زیر) دوبار، 58 تا رو، (یکی رو، یکی زیر) دوبار

رج 9: (یکی زیر، یکی رو) دوبار، 58 تا زیر، (یکی زیر، یکی رو) دوبار

 

رج 8 و 9 را آنقدر ببافید که اندازه شال از انتهای کشباف 50 سانتیمتر شود رج آخر باید رج 8 باشد

حال یک تکرار از پترن زیر ببافید

وقتی پترن تمام شد به صورت زیر کور کنید: *ابتدا سه دونه در ابتدای میل سربیاندازید، حال شش دونه از ابتدای میل کور کنید* فاصله بین دو * را تکرار کنید تا تمام دونه ها تمام شود.

 

توضیحات پترن

=

از روی کار به زیر ببافید از پشت کار به رو ببافید


=

از روی کار به رو ببافید از پشت کار به رو ببافید

 

=

ژوته


=

دو تا یکی از زیر

 

 

=

دو دونه را نبافته به میل راست بگیرید بعد میل را از جلو به این دو دونه فرو برده و یکی کنید


=

دونه را نبافته به میل راست بگیرید در حالی که کاموا در پشت کار است


=

دونه را نبافته به میل راست بگیرید در حالی که کاموا در روی کار است

 

=

یک دونه را نبافته به نخ بیاندازید، و در جلوی کار نگه دارید، یک دونه از میل چپ به رو ببافید حال دونه توی نخ را به زیر ببافید


 

یک دونه را نبافته به نخ بیاندازید، و در پشت کار نگه دارید، یک دونه از میل چپ به زیر ببافید حال دونه توی نخ را به رو ببافید