منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=127&d_id=15&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته های ادامه مطلب را ببینید به دلیل استفاده از اینترنت اکسپلورر هست با فایر فاکس مشکل حل میشود


 

سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

وسایل لازم

  • کاموا 500-550-600-650-700-800 گرم
  • میل گرد و میل دو طرفه شماره 5
  • میل گرد و میل دو طرفه شماره 4.5

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با میل شماره 5 و بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد یا 18 دونه در 23 رج با میل شماره 4.5 و بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

 

توضیحات:

نحوه کاهش: قبل از علامت دو تا یکی کنید و اگر کاهش بعد از علامت بود یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید, یکی به زیر ببافید و دونه نبافته را به روی بافته بیاورید

نحوه افزایش: افزایش با برداشتن یک دونه از بین دونه های رج قبل انجام دهید و این دونه را به زیر ببافید

 

نحوه بافت

این بلوز بدون درز در میلهای گرد بافته میشود

ابتدا 174-195-210-231-225-279 دونه در میلهای شماره 4.5 سربیاندازید و به هم وصل کنید وبه حالت گرد دربیاورید و کشباف یکی زیر دو تا رو را به اندازه پنج سانتیمتر ببافید بعد بافت را با میلهای شماره 5 ادامه دهید. دور بعد رابه زیر ببافید و همزمان 26-31-34-39-39-43 دونه در این دور کم کنید (تعداد دانه ها 148-164-176-192-216-236) در ابتدای دور یک علامت بگذارید و علامت دوم را بعد از 74-82-88-96-108-118 دونه بگذارید بعد با بافت ساده ادامه دهید

وقتی اندازه بلوز 10 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت کم کنید (چهار دونه کم خواهد شد) و این کاهش را از هر 2 سانتیمتر به تعداد کلی پنج بار انجام دهید (تعداد دانه ها 128-144-156-172-196-216) وقتی اندازه بلوز 23 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید (چهار دونه اضافه میشود) و این افزایش را وقتی اندازه بلوز 33-34-35-36-37-38 سانتیمتر شد یکبار دیگر انجام دهید (تعداد دانه ها 136-152-164-180-204-221) وقتی اندازه بلوز 37-40-42-42-44 سانتیمتر شد، چهار دونه در هر طرف علامت برای هر زیر بغل کور کنید. در اینصورت 120-136-148-164-188-208 دونه در میل باقی میماند. کاموا را ببرید و بعد آستینها را ببافید

 

بافت آستینها

آستینها بدون درز در میلهای دو طرفه بافته میشود.

ابتدا 48-48-51-54-54-58 دونه در میلهای شماره 4.5 سربیاندازید و به هم وصل کنید وبه حالت گرد دربیاورید و کشباف یکی زیر دو تا رو را به اندازه شش سانتیمتر ببافید بعد بافت را با میلهای شماره 5 ادامه دهید. دور بعد رابه زیر ببافید و همزمان 8-8-9-10-10-11 دونه کم کنید (تعداد دانه ها 40-40-42-44-44-46) یک علامت در ابتدای دور بگذارید و با بافت ساده ادامه دهید. وقتی اندازه آستین 8 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید عمل اضافه کردن را از هر 4-3.5-3.5-3.5-2.5-2.5 سانتیمتر به تعداد کلی 8-9-10-10-12-13 بار انجام دهید (تعداد دانه ها 56-58-62-64-68-72) وقتی اندازه کار 42 سانتیمتر شد چهار دونه در هر طرف علامت برای زیر بغل کور کنید در اینصورت 48-50-54-56-60-64 دونه در میل باقی میماند. این آستین را کنار گذاشته و آستین دوم را ببافید.

 

بافت یقه

دونه های مربوط به آستینها و بدن بلوز را به یک میل گرد شماره 4.5 منتقل کنید (دقت نمائید که آستینها به بین نیمه پشت و جلو منتقل خواهد شد (تعداد دانه ها 216-236-256-276-308-336)و محل شروع دور محل تلاقی پشت بلوز با آستین راست میباشد.

یک دور به زیر ببافید و همزمان 15-20-22-24-26-33 دونه در این دور کم کنید (تعداد دونه ها 186-198-210-228-252-270) یک دور به رو ببافید و یک دور به زیر ببافید سپس 7-7-7-7-9-9 دور کشباف یکی زیر دو تا رو ببافید

بعد یک دور به زیر ببافید و همزمان 15-18-24-24-30-33 دونه در این دور کم کنید (تعداد دانه ها 186-198-210-228-252-270)

یک دور به رو ببافید یک دور به زیر ببافید یک دور به رو ببافید و بعد پترن M.1 را ببافید (در بافت پترن حتماً به سایز دقت کنید) وقتی پترن M.1 یکبار عمودی بافته شد، یک دور به زیر ببافید و همزمان 18-21-24-27-33-36 دونه کم کنید (تعداد دانه ها 168-177-186-201-219-234) یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، سپس 7-7-7-7-9-9 دور کشباف یکی زیر دو تا رو ببافید

یک دور به زیر ببافید همزمان 18-21-24-27-33-36 دونه کم کنید، (تعداد دانه ها 150-156-162-174-186-198) یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، بعد پترن M.1 را ببافید (هنگام بافت پترن به سایزها توجه کنید) وقتی پترن M.1 یکبار عمودی بافته شد، یک دور به زیر ببافید و همزمان 21-24-27-36-42-48 دونه کم کنید (تعداد دانه ها 129-132-135-138-144-150) یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافد، دور بعد کشباف یکی زیر دو تا رو ببافید، سپس یک علامت در وسط قسمت جلو بگذارید

سپس همانطور که کشباف میبافید تا 31-32-33-34-35-36 دونه مانده به علامت ببافید، برگردید و تا 31-32-33-34-35-36 دونه مانده به علامت ببافید و برگردید و دوباره تا 39-40-41-42-43-44 دونه مانده به علامت ببافید و برگردید و تا 39-40-41-42-43-44 دونه مانده به علامت ببافید و برگردید و تا 47-48-49-50-51-52 دونه مانده به علامت ببافید و برگردید و تا 47-48-49-50-51-52 دونه مانده به علامت ببافید و برگردید و تا 55-56-57-58-60-62 دونه مانده به علامت ببافید و برگردید و تا 55-56-57-58-60-62 دونه مانده به علامت ببافید بعد برگردید و بعد تمام دونه های روی میل را کشباف ببافید در دور دوم در کل دور، دو دونه رو که کنار هم هستند را دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 86-88-90-92-96-100) سه دور دیگر کشباف یکی زیر یکی رو ببافید و بعد کور کنید.

در نهایت درز زیر بغلها را بدوزید.

 توضیحات پترن

=

به زیر ببافید

=

بین دو دونه ژوته بزنید

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی کنید، بعد دونه نبافته را به روی دونه دو تا یکی بیاورید

 تصویر پترن و اندازه سایزهای مختلف

--------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-82.pdf 

 --------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید