منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=127&d_id=28&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته های ادامه مطلب را ببینید به دلیل استفاده از اینترنت اکسپلورر هست با فایر فاکس مشکل حل میشود


اندازه ها: دور تا دور 90 سانتیمتر عرض 40 سانتیمتر

وسایل لازم

·         کاموا 100 گرم

·         میل گرد شماره 3.5

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 20 دونه در 28 رج با میل شماره 3.5 و پترن معرفی شده دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

 

توضیحات

بافت ابری در حالت گرد: یک دور زیر یک دور رو

در پترن M.1 که در شکل زیر نشان داده شده یک دور در میان تعداد دانه ها کم و زیاد میشود

 

نحوه بافت

این شال بدو درز در میلهای گرد بافته میشود

ابتدا 180 دونه در میلهای شماره 3.5 سربیاندزاید. 4 دور ابری ببافید، سپس یک دور به زیر ببافید و در این دور 4 دونه کم کنید (تعداد دانه ها 176) سپس پترن M.1 را ببافید وقتی نه تکرار عمودی از پترن را بافتید اندازه تقریبی 39 سانتیمتر خواهد بود، حال یک دور به زیر ببافید و در این دور 22 دونه کم کنید (برای کم کردن دونه های هفتم و هشتم را یکی کنید) (تعداد دانه ها 154)

چهار دور ابری ببافید بعد کور کنید

توضیحات پترن

=

به زیر ببافید

=

به جای جلوی دونه از پشت به زیر ببافید

=

بین دو دونه یک ژوته بزنید

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید یکی به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید

=

دو تا یکی

=

از پشت دو تا یکی کنید

پترن مورد استفاده