چند تا مدل بسیار زیبا تو سایت آنی دیدم، که بسیار زیبا بود ولی چون پولی بود  و خ-ا-ر-ج-ی نمیشد خرید، عکس مدلها رو اینجا میذارم تا هر کی خواست و میتونه فایلهای الکترونیکیش رو بخره

عکسها و لینکهای خرید در ادامه مطلب


از لینک زیر میتونید فایل الکترونیکی رو اینترنتی خرید کنید

http://www.anniesattic.com/detail.html?code=RAC0449&source=AEMOTW


---------------------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتونید فایل الکترونیکی رو اینترنتی بخرید

http://www.anniesattic.com/detail.html?code=AW1449&source=AEMOTW

---------------------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتونید فایل الکترونیکی رو اینترنتی بخرید

http://www.anniesattic.com/detail.html?code=RAC0201&source=AEMOTW