منبعhttp://www.caron.com/projects/ss/ss_shoulder_hoodie.html

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


این کلاه در یک سایز بافته میشود

اندازه نهائی در سرشانه ها 86.5 سانتیمتر است

 

وسایل لازم

·         میل بافتنی گرد شماره 10

·         کاموا 400 گرم

 

با میل شماره 10 و کاموای سه لا شده و بافت ساده، 10 دونه باید دارای طول 10 سانتیمتر باشد.

اگر نتوانستید میل و کاموائی که شرایط بالا را داشته باشد تهیه کنید میتوانید سه پیچ را بافته و اندازه بگیرید و بعد با مقایسه با 10 سانتیمتر گفته شده ببافید

 

نحوه بافت پیچها در میل گرد

دور 1 تا 4: *سه تا رو، چهار تا زیر* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید

دور 5: *سه تا رو، دو دونه را نبافته به نخ بیاندازید، دو دونه بعد به زیر، سپس دو دونه موجود در نخ را به زیر ببافید* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید

دور 6: *سه تا رو، چهار تا زیر* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید

بعد دور 1 تا 6 را تکرار کنید

 

نحوه بافت پیچها در میل دوتائی

رج 1 و 3 (روی کار): *سه تا رو، چهار تا زیر* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید

رج 2 و 4 (پشت کار): * چهار تا رو، سه تا زیر* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید

رج 5: *سه تا رو، دو دونه را نبافته به نخ بیاندازید، دو دونه بعد به زیر، سپس دو دونه موجود در نخ را به زیر ببافید* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید

رج 6: * چهار تا رو، سه تا زیر* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید

 

نحوه بافت

ابتدا کاموا را سه لا کرده و 105 دونه سربیاندازید و به هم وصل کنید چون این کلاه بدون درز بافته میشود

دور 1 تا 4: *سه تا رو، چهار تا زیر* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید

دور 5: *سه تا رو، دو دونه را نبافته به نخ بیاندازید، دو دونه بعد به زیر، سپس دو دونه موجود در نخ را به زیر ببافید* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید

دور 6: *سه تا رو، چهار تا زیر* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید

دور 1 تا 6 را آنقدر ببافید که اندازه 32.5 سانتیمتر شود حتماً تا دور 6 ببافید

حال کار را از بدون درز بودن خارج میکنیم و به صورت زیر میبافیم:

رج بعد (روی کار): دو تا رو، بعد 34 دونه بعد را کور کنید، و تا انتها همانطور که پترن ایجاب میکند پیچ را ببافید

بافت را همانند بافت دو میل ادامه دهید تا اندازه از رجی که سرانداخته بودید 67.5 سانتیمتر شود بعد تمام دونه ها رو کور کنید

 

برای پایان کار کلاه را دولا کرده و وسط کور را بدوزید

 

سایر تصاویر

 

 

لینک دانلود فایل PDF

http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-073.pdf