منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=100&d_id=2&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته های ادامه مطلب را ببینید به دلیل استفاده از اینترنت اکسپلورر است با فایر فاکس مشکل حل میشود


سایزها: XXL-XL-L-M-S

 

وسایل لازم

·         کاموا 600-700-750-800-900 گرم

·         میل گرد شماره 4.5

·         میل گرد شماره 4

·         دکمه 6-7-7-8-8

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 ردیف با میل شماره 4.5 و با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

 

برای ایجاد جا دکمه ها در سمت راست ژاکت دونه سوم و چهارم از لبه رو کور کنید و دو دونه جدید در رج بعد سربیاندازید

 

جا دکمه ها رو در فواصل زیر ایجاد کنید:

·         سایز s در فواصل 10-19-28-37-46 و 55 سانتیمتری

·         سایز M در فواصل 10-18-26-34-42-50 و 57 سانتیمتری

·         سایز L در فواصل 11-19-27-35-43-51 و 59 سانتیمتری

·         سایز XL در فواصل 12-19-26-33-40-47 و 61 سانتیمتری

·         سایز XXL در فواصل 12-19-26-33-41-48-56- و 63 سانتیمتری

 

نحوه اضافه کردن دونه برای یقه: با ژوته بعد از 6 دونه مربوط به نوار جلو اضافه کنید و در رج بعد از پشت دونه به زیر ببافید تا سوراخ نیافتد

 

نحوه بافت پشت و جلو: در میلهای گرد بافته میشود.

ایتدا 147-159-171-189-213 دونه در میل شماره 4 سربیاندازید (این دونه ها شامل 6 دونه در طرف برای نوار جلو میباشد). 4 رج به زیر ببافید. بعد بافت را با میل شماره 4.5 ادامه دهید. رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: 6 دونه ابتدا را همواره با بافت ابری ببافید، 9 دونه ساده ببافید، سه تا رو، سه تا زیر، سه تا رو، 99-111-123-141-165 دونه ساده ببافید، سه تا رو، سه تا زیر، سه تا رو، بعد 9 دونه ساده ببافید و 6 دونه آخر را همواره ابری ببافید. همینطور بافت را ادامه و همزمان جا دکمه ها را نیز ایجاد کنید. وقتی اندازه کار 15-16-17-18-19 سانتیمتر شد بافت را با میلهای شماره 4 ادامه دهید و رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: 6 دونه بافت ابری، * سه تا زیر، سه تا رو* فاصله بین دو * را تا 9 دونه مانده به آخر تکرار کنید و با سه تا زیر و 6 دونه با بافت ابری رج را تمام کنید. این نحوه بافت را ادامه دهید تا اندازه کار 31-32-33-34-35 سانتیمتر شود. بعد بافت را با میلهای شماره 4.5 ادامه دهید و شش دونه ابتدا و انتها را همواره ابری ببافید و بقیه دونه ها رو ساده ببافید (یعنی یک رج زیر یک رج رو). وقتی اندازه کار 44-45-46-47-48 سانتیمتر شد بافت را به صورت زیر ادامه دهید: 37-40-43-47-53 دونه ببافید (نیمه جلو سمت راست)، شش دونه برای زیر بغل کور کنید، 61-67-73-83-95 دونه ببافید (پشت ژاکت) شش دونه برای زیر بغل کور کنید، 37-40-43-47-53 دونه ببافید (نیمه جلو سمت چپ) و بعد هر تکه را جداگانه ببافید

 

 

بافتن پشت: پشت شامل 61-67-73-83-95 دونه هست

برای زیر بغلها در هر طرف یک رج در میان دو دونه به تعداد 0-1-1-2-5 بار و بعد هم یک دونه به تعداد 1-1-2-3-3 بار کور کنید (دانه های باقیمانده 59-61-65-67-69) وقتی اندازه کار 60-62-64-66-68 سانتیمتر شد 21-23-23-25-25 دونه وسط را برای یقه کور کنید. و هر طرف را جداگانه به صورت زیر تمام کنید، در رج بعد یک دونه در طرف یقه کور کنید (تعداد دانه ها 18-18-20-20-21) و به بافت ادامه دهید وقتی اندازه کار 62-64-66-68-70 سانتیمتر شد کور کنید

 

بافتن قسمت جلو نیمه راست: این قسمت شامل 27-40-43-47-53 دونه است

همانند پشت برای زیر بغل کور کنید همزمان وقتی اندازه کار 46-47-48-49-50 سانتیمتر شد یک دونه بین دونه های نوار جلو و بقیه دونه ها از هر 3-3.5-4-4.5-5 سانتیمتر سه بار اضافه کنید (تعداد دانه ها 39-40-42-43-43) دونه های جدید را همواره ابری ببافید.

نکته: جا دکمه ها را فراموش نکنید

وقتی اندازه کار 57-59-61-63-65 سانتیمتر شد 15-16-16-17-16 دونه به طرف یقه را کور کنید و بعد هم دو دونه یک رج در میان به تعداد سه بار کور کنید (تعداد دونه ها 18-18-20-20-21) وقتی اندازه کار 62-64-66-68-70 سانتیمتر شد دونه های باقیمانده را کور کنید

 

بافتن قسمت جلو نیمه چپ: همانند نیمه راست منتها معکوس بافته میشود

بافتن آستینها: ابتدا 38-44-44-50-50 دونه در میلهای شماره 4 سربیاندازید (این تعداد شامل یک دونه در ابتدا و انتها برای لبه است) چهار رج ابری ببافید. بافت را با میلهای شماره 4.5 و با بافت ساده ادامه دهید تا اندازه کار 7 سانتیمتر شود. بعد بافت را با میلهای شماره 4 ادامه دهید و رج بعد را به صورت زیر ببافید: دونه اول را ببافید، *سه تا زیر، سه تا رو* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید و دونه آخر را ببافید. بافت کشباف را همانند رج قبل ادامه دهید تا اندازه آستین 17 سانتیمتر شود. بافت را با میلهای شماره 4.5 و بافت ساده ادامه دهید. همزمان وقتی اندازه کار 18-18-18-18-20 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف از هر 4-4.5-3.5-3-2 سانتیمتر به تعداد 8-7-9-10-12 بار اضافه کنید (تعداد دونه ها 54-58-62-70-74) وقتی اندازه آستین 49-49-48-47-46 سانتیمتر شد سه دونه در هر طرف برای شکل داد بالای آستین کور کنید. کور کردن را در هر طرف یک رج در میان به تعداد دو دونه و 2-2-2-2-2 بار و بعد یک دونه به تعداد 2-2-3-5-7 بار ادامه دهید. حالا دو دونه در ابتدای هر رج کور کنید تا زمانی که اندازه آستین 54-54-54-55-56 سانتیمتر شد، سپس سه دونه در ابتدای دو رج بعد کور کنید. وقتی اندازه آستین تقریباً 56-56-56-57-58 سانتیمتر شد باقیمانده دونه ها رو کور کنید

 

نحوه به هم وصل کردن تکه ها: سرشانه ها را به هم بدوزید، درز آستین را نیز بدوزید. بعد حدوداً 56 تا 66 دونه در میلهای شماره 4 از دور تا دور یقه بردارید و چهار رج ابری ببافید، بعد کور کنید. بعد دکمه ها را نیز در محل مخصوصشان وصل کنید.