منبع http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=129&d_id=23&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته های ادامه مطلب را ببینید به دلیل استفاده از اینترنت اکسپلورر هست با فایر فاکس مشکل حل میشود


 سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

 وسایل لازم:

·         کاموا به رنگ دلخواه 550-600-650-750-800-850 گرن

·         میل گرد شماره 4.5

 کاموا باید به گونه ای باشد که 18 دونه در 23 رج با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

 نحوه بافت

این جلیقه به صورت بدون درز در میل گرد بافته میشود. ابتدا 156-158-172-172-174-174 دونه در میل شماره 4.5 سربیاندازید.

چهار رج به زیر ببافید، سپس از روی کار به صورت زیر ببافید: 5 دونه ابتدا را ابری ببافید (همیشه به زیر)، *سه تا رو، پترن M.1* فاصله بین دو * را 5-5-6-6-6-6 تکرار کنید، 34-36-34-34-36-36 دونه بعد را ساده معکوس ببافید، (یعنی پشت بافت ساده باید در روی کار باشد) بعد به این صورت ببافید *پترن M.1، سه تا رو* فاصله بین * را 9-9-10-10-10-10 بار تکرار کنید و با پنج دونه آخر با بافت ابری رج را تمام کنید. و به این صورت بافت را ادامه دهید

وقتی اندازه کار 33-35-37-39-41-43 سانتیمتر شد، رج بعد را از روی کار به اینصورت  ببافید: پنج دونه ابتد ابافت ابری، * سه تا رو، پترن M.1* فاصله بین دو * را 5-5-6-6-6-6 بار تکرار کنید، 34-36-34-34-36-36 دونه بعد را ساده معکوس ببافید، (یعنی پشت کار باید در روی کار باشد)، پترن M.1، سه تا رو، پترن M.1 بعد 35-35-43-43-43-43 دونه بعد بافت ابری، *پترن M.1، سه تا رو* فاصله بین دو * را سه بار تکرار کنید و با پنج دونه با بافت ابری تمام کنید. چهار رج به اینصورت ببافید

رج بعد را از روی کار همانند قبل ببافید و همزمان 29-29-37-37-37-37 دونه وسط از 35-35-43-43-43-43 دونه بافت ابری را برای زیر بغل کور کنید. در رج بعد 29-29-37-37-37-37 دونه به جای دونه های کور شده سربیاندازید. رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: 5 دونه را ابری ببافید (همیشه به زیر)، *سه تا رو، پترن M.1* فاصله بین دو * را 5-5-6-6-6-6 تکرار کنید، 34-36-34-34-36-36 دونه بعد را ساده معکوس ببافید، پترن M.1، سه تا رو، پترن M.1 بعد 35-35-43-43-43-43 دونه بعد بافت ابری، *پترن M.1، سه تا رو* فاصله بین دو * را سه بار تکرار کنید و رج را با 5 دونه با بافت ابری تمام کنید.

چهار رج به اینصورت ببافید سپس از روی کار رج بعد را به اینصورت ببافید: 5 دونه را ابری ببافید (همیشه به زیر)، *سه تا رو، پترن M.1* فاصله بین دو * را 5-5-6-6-6-6 تکرار کنید، 34-36-34-34-36-36 دونه بعد را ساده معکوس ببافید، بعد به این صورت ببافید *پترن M.1، سه تا رو* فاصله بین * را 9-9-10-10-10-10 بار تکرار کنید و با پنج دونه آخر با بافت ابری رج را تمام کنید

وقتی اندازه کار 73-79-85-92-100-108 سانتیمتر شد، برای زیر بغل همانند زیر بغل قبل کور کنید. و بافت را از روی کار به صورت زیر ادامه دهید: 5 دونه را ابری ببافید (همیشه به زیر)، *سه تا رو، پترن M.1* فاصله بین دو * را 5-5-6-6-6-6 تکرار کنید، 34-36-34-34-36-36 دونه بعد را ساده معکوس ببافید، بعد به این صورت ببافید *پترن M.1، سه تا رو* فاصله بین * را 9-9-10-10-10-10 بار تکرار کنید و با پنج دونه آخر با بافت ابری رج را تمام کنید

بافت را ادامه دهید تا اندازه کار 107-115-123-132-142-152 سانتیمتر شود، بعد چهار رج به زیر ببافید سپس کور کنید. اندازه کار تقریباً 108-116-124-133-143-153 سانتیمتر خواهد بود.

 

توضیحات پترن

=

از روی کار به زیر ببافید از پشت کار به رو ببافید

=

دو تا یکی

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دونه بعد را به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید

=

بین دو دونه ژوته بزنید