منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/pattern.php?id=4958&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته های ادامه مطلب را ببینید مشکل اینترنت اکسپلورر است با فایر فاکس مشکل حل میشود


 اندازه نهائی شال

طول شال تقریباً 72 سانتیمتر خواهد شد

 

وسایل لازم

·         کاموا 350 گرم

·         میل گزد شماره 8

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 11.5 دونه دارای ابعاد 10 سانتیمتر باشد

 

نحوه بافت

این شال در میل گرد به صورت پشت و رو بافته میشود

ابتدا 17 دونه در میل شماره 8 سربیاندازید.

یک رج از پشت کار به رو ببافید.

بافت را به صورت زیر ادامه دهید (رج یک همان روی کار خواهدبود): پترن M.1 را در رج یک هشت بار تکرار کنید و دونه آخر را همواره ساده ببافید (یعنی یک رج از رو یک رج از زیر)

بافت را ادامه دهید تا یک تکرار عمودی از پترن m.1 تمام شود.

بافت را با تکرار پترن M.1B ادامه دهید بافت این پترن را ادامه دهید تا به طول دلخواه برسد وقتی به طول دلخواه رسید دو رج ابتدائی پترن M.1B را ببافید، بعد یک رج از پشت کار به زیر ببافید و کور کنید.

 جدول توضیحات مربوط به پترن

=

از روی کار به زیر از پشت کار به رو

=

ژوته بین دو دونه

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دونه بعد را به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید

=

دو تا یکی

=

یک دونه را دوبار ببافید

 

-------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/89/Post-61.pdf

-------------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید