منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=128&d_id=17&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته های ادامه مطلب را ببیند مشکل از اینترنت اکسپلورر هست اگر از فایر فاکس استفاده کنید مشکل حل میشود


سایزها: S-M-L-XL-XXL-XXXL

وسایل لازم

·         کاموا به رنگ دلخواه 300-350-350-400-400-450 گرم

·         کاموای کرم رنگ برای تمام سایزها 50 گرم

·         میل گرد شماره 3

·         میل قلاب بافی شماره 2

·         دکمه 3-3-3-4-4-4 عدد

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 24 دونه در 48 رج با بافت ابری (تمام رجها به زیر) دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد اگر با کاموای شما این ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دونه ها را حساب کنید

 

این دامن جلو و عقب در میل گرد از یک طرف به طرف دیگر بافته میشود. برای افزایش عرض دامن در پائین از رجهای کوتاه استفاده خواهد شد. این دامن با بافت ابری بافته میشود یعنی تمام رجها به زیر خواهد بود

ابتدا 115-120-125-130-135-140 دونه در دو میل شماره 3 با رنگ اصلی سربیاندازید (برای جلوگیری از سفت شدن برای سرانداختن از دو میل استفاده کنید) یک میل را بیرون بکشید و به صورت زیر رج اول را ببافید (رج اول از روی کار خواهد بود)

ابتدا 9-10-11-12-13-14 دونه ببافید و علامت یک را بگذارید

بعد 11-12-13-14-15-16 دونه ببافید و علامت دو را بگذارید

بعد 17-18-19-20-21-22 دونه ببافید و علامت سه را بگذارید

بعد 9-10-11-12-13-14 دونه ببافید و علامت چهار را بگذارید

بعد 9-10-11-12-13-14 دونه ببافید و علامت پنج را بگذارید

بعد 6 دونه ببافید و علامت هفت را بگذارید

بعد 6 دونه ببافید و علامت هشت را بگذارید

بعد 6 دونه ببافید و علامت نه را بگذارید

بعد 6 دونه ببافید و علامت ده را بگذارید

بعد 6 دونه ببافید و علامت یازده را بگذارید

بعد 6 دونه ببافید و علامت دوازده را بگذارید

بعد 6 دونه ببافید و علامت سیزده را بگذارید

بعد 6 دونه ببافید و علامت چهارده را بگذارید

شش دونه باقیمانده را ببافید

بافت را با رجهای کوتاه به صورت زیر ادامه دهید (هر وقت میخواهید برگردید کاموا را سفت کنید تا سوراخ نیوفتد)

*دو رج با کاموای کرم رنگ در تمام دونه ها ببافید (رج یک پشت کار خواهد بود)، 10-10-10-10-12-12 رج با رنگ اصلی تمام دونه ها را ببافید (یعنی 12-12-12-12-14-14 رج تمام دونه ها را بافت ابری بافته اید) از پشت کار بافت را به صورت زیر ادامه دهید:

بعد تا علامت یک ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت دو ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت سه ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت چهار ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت پنج ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت شش ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت هفت ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت هشت ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت نه ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت ده ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت یازده ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت دوازده ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت سیزده ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت چهارده ببافید و برگردید دوباره همین شش دونه را ببافید

بعد دو رج با رنگ کرم تمام دونه ها را ببافید (رج اول از روی کار خواهد بود)

بافت را با رنگ اصلی به صورت زیر از روی کار ادامه دهید

بعد تا علامت چهارده ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت سیزده ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت دوازده ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت یازده ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت ده ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت نه ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت هشت ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت هفت ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت شش ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت پنج ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت چهار ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت سه ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت دو ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد تا علامت یک ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید

بعد 10-10-10-10-12-12 رج تمام دونه ها را با رنگ اصلی ببافید*

فاصله بین دو * را تکرار کنید تا اندازه کار 64-72-78-86-100-108 سانتیمتر شود حتماً تا انتهای تکرار ببافید و بعد ادامه دهید.

سپس از پشت کار بسیار شل به صورت زیر کور کنید: دانه ها را کور کنید تا 27-27-27-35-35-35 دونه باقی بماند. 10 رج این دونه ها را که برای محل دکمه ها هست، ببافید سپس کور کنید.

 

دونه های کمر را به میل گرد شماره سه انداخته و به زیر ببافید. نوار کمر را به صورت زیر ببافید: یک رج از پشت کار به زیر ببافید همزمان تعداد دونه ها را به 154-174-188-208-240-260 برسانید. سپس ده رج تمام دونه ها را ببافیدو شل کور کنید.

دو طرف دامن را به هم بدوزید. بعد 3-3-3-4-4-4 جا دکمه حلقوی در لبه محل جا دکمه ها به غیر از قسمتی که قرار است دولا شود، با میل شماره 3 به صورت زیر ببافید: با یک پایه دوبل در هر سه دونه اول از بالا شروع کنید، *سه تا زنجیره، دو دونه رد کنید یک پایه دوبل در هر شش دونه بعد بزنید* فاصله بین دو ستاره را 3-3-3-4-4-4 بار تکرار کنید، برگردید و یک پایه دوبل در هر پایه دوبل ردیف قبل ببافید در هر زنجیره نیز دو پایه دوبل ببافید.

دکمه ها را در محل مخصوصشان بدوزید

 

=

جهت بافت