منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=130&d_id=32&lang=en

 

ابعاد نهائی: طول تقریباً 135 سانتیمتر و ارتفاع از وسط تقریباً 75 سانتیمتر

 

وسایل لازم

·         کاموا 250 گرم

·         میل قلاب بافی شماره 3.5

 

نحوه بافت:

ابتدا 5 زنجیره ببافید و به هم وصل کنید تا یک حلقه تشکیل شود (در شکل زیر با علامت ستاره مشخص شده است). همانطور که در پترن M.1 نشان داده شده است ادامه دهید و همانند پترن M.1B اضافه کنید تا اندازه کار 75 سانتمیتر شود (اندازه گیری را از وسط انجام دهید) برای اتمام کار حتمآً یک تکرار عمودی از پترن M.1B را تمام کنید.

=

زنجیره

=

پایه سوبل

=

گروه پایه سوبل یعنی بافتن پنج پایه سوبل در یک زنجیره

=

توضیحاتش در متن آمده است

=

پایه سوبل دوبل

=

پایه دوبل