منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=128&d_id=19&lang=en

نحوه بافت تاپ این دامن را در اینجا ببینید

سایزها: S-M-L-XL-XXL-XXXL

وسایل لازم

·         کاموای کرم رنگ 150-150-150-200-200-200 گرم

·         کاموای آبی رنگ 100-100-150-150-150-150 گرم

·         کاموای آبی یخی برای تمام سایزها 100 گرم

·         کاموای بنفش یاسی 50-50-50-100-100-100 گرم

·         کاموای بنفش کمرنگ 50-50-50-100-100-100 گرم

·         میل گرد شماره 3

 

کاموا و میل مورد استفاده باید به گونه ای باشد که 26 دونه در پترن زیگزاگ که در زیر میباشد دارای طول 10 سانتیمتر شود یا 23 دونه در 32 ردیف با بافت ساده دارای ابعاد 10*10 باشد

 

راهنمای راهها در لبه

·         یک تکرار عمودی از پترن M.2 یک راه خواهد بود (که شامل دو دور بافت ابری است)

·         4 راه با رنگ آبی

·         2 راه با رنگ آبی یخی

·         2 راه با رنگ بنفش کمرنگ

·         4 راه با رنگ کرم

 

راهنمای راهها در بافت ساده

·         3 دور بنفش یاسی

·         2 دور بنفش کمرنگ

·         3 دور کرم

·         3 دور آبی یخی

·         3 دور آبی

·         2 دور کرم

·         3 دور بنفش یاسی

·         5 دور آبی

·         3 دور آبی یخی

·         3 دور بنفش کمرنگ

·         5 دور کرم

 

نحوه بافت

این دامن دون درز در میلهای گرد بافته میشود.

ابتدا 320-340-360-400-440-480 دونه در میلهای گرد شماره 3 با رنگ آبی سربیاندازید. پترن M.1 را ببافید (این پترن 16-17-18-20-22-24 بار تکرار خواهد شد) بعد از پایان یک تکرار عمودی از پترن M.1، 288-306-324-360-396-432 دونه در میل وجود خواهد داشت. با پترن M.2 ادامه دهید و همزمان همانند آنچه برای راهها در لبه گفته شد ببافید. سپس پترن M.3 را در تمام 256-272-288-320-352-384 دونه ببافید، همزمان مطابق توضیحات راهها در بافت ساده ادامه دهید. با پترن M.4 بعد از M.3 ادامه دهید. وقتی اندازه کار 29-31-33-35-37-39 سانتیمتر شد (حتماً تکرار پترن M.4 را تمام کنید)، پترن M.5 را در تمام 224-238-252-280-308-336 دونه ببافید. با پترن M.6 بعد از پترن M.5 ادامه دهید. وقتی اندازه کار 40-42-44-46-48-50 سانتیمتر شد، (تکرار پترن M.6 را تمام کنید)، با رنگ کرم بافت را ادامه دهید و پترن M.7 را در تمام 192-204-216-240-264-288 دونه ببافید. در دور بعد40-40-38-38-38-36 دونه کم کنید (تعداد دونه ها 152-164-178-202-226-252). سپس ساده با رنگ کرم ببافید. وقتی اندازه کار 46-48-50-52-54-56 سانتیمتر شد، یک دور به رو ببافید (این دور نشان دهنده محل تا خوردن کمر میباشد)، سپس به اندازه 2 سانیتمتر ساده ببافید و بعد شل کور کنید.

از محلی که که گفته شد کمر را به داخل تا بزنید و محکم کنید. مقداری برای درز محل بگذارید.

=

زیر

=

رو

=

یک ژوته بین دونه، در دور بعد هم ژوته را به زیر ببافید

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تایکی کنید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید

=

دو تا یکی از زیر

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته ها بیاورید