منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=b20&d_id=12&lang=en

 

این ژاکت برای سنهای یک تا سه ماه، شش تا نه ماه، دوازده تا هجده ماه، دو سال و سه تا چهار سال است. در اندازه ها عدد اول برای سایز یک تا سه ماهه است، عدد دوم برای سایز شش تا نه ماهه است، عدد سوم برای سایز دوازده تا هجده ماهه است، عدد چهارم برای سایز دو ساله است و عدد پنجم برای سایز سه تا چهار ساله است.

 

وسایل لازم

·         کاموا صورتی رنگ 150-150-150-200-200 گرم

·         کاموای سفید رنگ 50 گرم

·         میل دو طرفه شماره 2.5

·         میل قلاب بافی شماره 3

·         دکمه سه عدد

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 26 دونه در 51 ردیف با میل شماره 2.5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد، اگر با کاموای شما این ابعاد حاصل نشد، به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دانه هایی که باید سرانداخته شود را حساب کنید.

 

نکته: وقتی میخواهیم از وسط کار برگردیم، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید و کاموا را محکم کنید تا سوراخ ایجاد نشود.

 

نحوه بافت

از نیمه سمت چپ جلو کار شروع میشود و به طرف آستین، قسمت پشت، و بعد آستین دیگر بافته شده و با نیمه راست جلو کار تمام میشود. شل 62-68-78-88-96 دونه با میلهای شماره 2.5 سربیاندازید و 8 رج به زیر ببافید (رج اول از روی کار میباشد)

رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: 15 دونه اول به زیر، همزمان 8 دونه در بین این 15 دونه اضافه کنید (اضافه کردن را با ژوته انجام دهید)، بقیه دونه را به زیر ببافید (تعداد دانه ها 70-76-86-96-104). یک رج از پشت کار به زیر ببافید. به صورت زیر ادامه دهید: 23 دونه اول را مطابق پترن M.1 ببافید و بقیه را به زیر ببافید. همزمان *30-32-38-42-47 دونه اول را ببافید برگردید و دوباره همین دونه ها رو ببافید، 46-50-57-65-70 دونه اول را ببافید برگردید و دوباره همین دونه ها رو ببافید، 64-70-80-90-98 دونه ببافید، برگردید و دوباره همین دونه ها رو ببافید، بعد تمام 70-76-86-96-104 دونه را ببافید و برگردید دوباره همین رج را ببافید* فاصله بین دو * را تکرار کنید تا اندازه کار 16-17.5-19.5-20.5-22 سانتیمتر شود. کاموا را ببرید. حالا 41-45-52-60-65 دونه ابتدا که به سمت پائین لباس میباشد را به نخ بیاندازید. 36-42-46-60-70 دونه جدید برای آستین سربیاندازید (دونه های جدید باید قبل از 29-31-34-36-39 دونه ای باشد که در میل باقی مانده است) و حالا به صورت زیر ادامه دهید: (رج اول از روی کار خواهد بود) *41-47-51-65-75 دونه اول را ببافید، برگردید و دوباره همین دونه ها را ببافید، 59-67-74-90-103  دونه اول را ببافید برگردید . دوباره همین دونه ها را ببافید، همه 65-73-80-96-109 دونه را ببافید، برگردید و دوباره همین دونه ها را ببافید* فاصله بین دو * را تکرار کنید تا اندازه کار 16-17-18-18-20 سانتیمتر از محلی شود که دونه های جدید را سرانداخته بودید. 36-42-46-60-70 دونه را کور کنید (دونه هائی که کور میشود باید از آستین باشد)

کاموا را ببرید. 41-45-52-60-65 دونه موجود در نخ را به میل برگردانید کنار دونه هائی که در میل میباشد و یک علامت بگذارید. و بافت را همانطور که بین دو * برای جلو گفته شده بود ادامه دهید.

وقتی اندازه کار 28-31-35-37-40 سانتیمتر از محل علامت شد، کاموا را ببرید. 41-45-52-60-65 دونه ابتدا (دونه ها به سمت پائین ژاکت) را به نخ بیاندازید. 36-42-46-60-70 دونه جدید برای آستین دوم سربیاندازید (این دونه های جدید باید قبل از 29-31-34-36-39 دونه موجود در میل باشد) و همانند آستین قبل ببافید. وقتی اندازه کار همانند آستین قبل شد 36-42-46-60-70 دونه را به طرف آستین کور کنید. کاموا را ببرید. 41-45-52-60-65 دونه را از نخ به میل کنار دونه های موجود بیاورید و همانطور که برای جلو سمت چپ گفته شده بود ببافید وقتی هم اندازه شدند رج بعد را به صورت زیر ببافید (از روی کار): 23 دونه اول به زیر، همزمان 8 دونه در طی رج کم کنید (کم کردن را با دو تا یکی انجام دهید) و بقیه 47-53-63-73-81 دونه را به زیر ببافید (تعداد دونه ها 62-68-78-88-96). حالا نوار جلو را به صورت زیر ببافید (رج اول از پشت کار): سه رج به زیر، در رج بعد سه تا جا دکمه به صورت زیر بگذارید، 41-45-53-61-65 دونه به زیر، یک ژوته، دو تا یکی ، 7-8-9-10-12 دونه به زیر، یک ژوته دو تا یکی، 7-8-9-10-12 دونه به زیر، یک ژوته، دو تا یکی و در آخر یکی به زیر. برگردید و تمام دونه ها رو به زیر ببافید. 5 رج همه دونه ها رو به زیر ببافید برگردید و شل از روی کار کور کنید.

زیر بغلها را بدوزید و بعد دکمه ها را وصل کنید.

قلاب بافی لبه ها: با میل شماره 3 قلاب بافی کنید به صورت زیر: 1 پایه دوبل، *سه تا زنجیره، یک پایه سوبل در اولین زنجیره، یک سانتیمتر رد کنید، یک پایه دوبل* فاصله بین دو * را تکرار کنید.

قلاب بافی را برای لبه پائینی لباس و دور آستینها انجام دهید.

توضیحات پترن

 

=

از روی کار به زیر از پشت کار به رو

=

از روی کار به رو از پشت کار به زیر

=

دو تا یکی از زیر

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دونه بعد به زیر، دونه نبافته را به روی بافته ها بیاورید

=

دو تا یکی از پشت دونه ها

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی از زیر، دونه نبافته را به روی بافته ها بیاورید

=

ژوته

--------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/89/Post-46.pdf

--------------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید