لینک اصلی مطلب به زبان انگلیسی

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=118&d_id=14&lang=en

 

سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

 

وسایل لازم

  • کاموا 400-400-450-500-550-600 گرم
  • میل گرد سایز 4 میلیمتری به طول 80 یا 60 سانتیمتر

 

کاموا و میل باید به گونه ای باشد که 21 دونه در 28 ردیف با یک ردیف زیر یک ردیف رو دارای ابعاد 10*10 باشد. اگر با کاموا و میل شما این ابعاد حاصل نشد با تناسب تعداد دانه ها را حساب کنید.

 

نحوه کم کردنها:

  • همیشه یک دونه قبل و بعد از علامت کم کنید. یعنی در دور اول یک دونه در سمت راست علامت کم کنید و در دور بعد یک دونه در سمت چپ علامت کم کنید
  • کم کردن قبل از علامتها: یکی را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته ها بیاورید
  • کم کردن بعد از علامتها: دو تا یکی کنید.

 

این دامن به صورت گرد از پائین به سمت کمر بافته میشود. 208-224-256-272-336 دونه شل با میل گرد شماره 4 میلیمتری سربیاندازید. یک دور زیر یک دور رو ببافید و با پترن M.1 که در زیر مشاهده میکنید ادامه دهید. بعد از پنج تکرار عمودی پترن M.1 (ارتفاع تقریبی کار باید 30 سانتیمتر باشد) ردیف بعد را به صورت زیر ببافید: *دو تا یکی، 14 تا به زیر* فاصله بین دو * را در طی دور تکرار کنید (تعداد دانه ها بعد از پایان این دور 195-210-240-255-285-315) . حالا 6 علامت به شرح زیر بگذارید: * یک علامت بعد از 32-35-40-42-47-52 دونه، علامت دوم بعد از 33-35-40-43-48-53 دونه* فاصله بین دو * را سه بار دیگر تکرار کنید، آخرین علامت باید در ابتدای دور باشد. حالا با بافت ساده ادامه دهید. همزمان در دور 6 یک دونه در کنار هر علامت کم کنید (6 دونه در طی این دور کم خواهد شد). کم کردن را از هر 6 ردیف به تعداد 6-7-7-9-10-10 بار انجام دهید و بعد از هر 4 ردیف به تعداد کلی 3-2-4-2-2-4 بار کم کنید (تعداد دانه ها بعد از تمام این کاهشها میشود 141-156-174-189-213-231) وقتی اندازه دامن 50-52-54-56-58-60 سانتیمتر شد یک دور به رو ببافید (محلی است که کمر دامن تا میخورد) و سپس 2 سانتیمتر ساده ببافید و شل کور کنید.

کمر را تا بزنید و در پشت کار محکم کنید.

 

توضیحات پترن:

=

به زیر ببافید

=

به رو ببافید

=

یک ژوته

=

دو تا یکی از زیر

=

دو تا یکی از رو

=

سه تا یکی از رو

اگر در بافت مشکل دارید فیلمهای بافتنی را در مدرسه بافتنی وبلاگ ببینید.