لینک اصلی مطلب به زبان انگلیسی

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=103&d_id=6&lang=en

سایز: XXL-XL-L-M-S

 

وسایل لازم:

  • کاموا 500-550-600-650-700 گرم
  • میل شماره 4 و 5 میلیمتری
  • میل گرد شماره 4 میلیمتری
  • دکمه 4 عدد

 

کاموا و میل باید به گونه ای باشد که به ازای 17 دونه در 22 ردیف با بافت یک ردیف زیر یک ردیف رو دارای ابعاد 10*10 باشد. اگر با کاموای شما دارای این ابعاد نبود با تناسب تعداد دانه هائی که باید سرانداخته شود حساب کنید.

یا با یک تکرار پترن M.2 که در زیر مشاهده میکنید باید دارای طول 10 سانتیمتر و عرض 7 سانتیمتر باشد.

 

این سارفون به صورت گرد بافته میشود و از پائین شروع شده و به طرف بالا بافته میشود.

171-190-209-228-247 دونه شل با میلهای گرد شماره 5 سربیاندازید.

مطابق پترن M.1 ببافید و با پترن M.2 ادامه دهید تا اندازه تقریبی کار 45-50-50-55-55 سانتیمتر شود اگر اندازه تمام شد پترن را نصفه رها نکنید حتمآً تا انتهای پترن ببافید.

ردیف بعد را به صورت زیر ببافید:*یکی به زیر، دو تا یکی از زیر، دو تا به رو، یکی به زیر، دو تا یکی از زیر، دو تا به رو، دو تا به زیر، دو تا به رو، یکی به زیر، دو تا یکی از زیر، دو تا رو،* فاصله بین دو * را تکرار کنید. (تعداد دانه ها در انتهای این ردیف 144-160-176-192-208). حالا با کشباف دو تا زیر دو تا رو به طول 20 سانتیمتر ادامه دهید. بعد دونه ها زیر را به زیر و دونه های رو را به رو کور کنید.

طول تقریبی این سارافون 65-70-70-75-75 میباشد.

بندهای سارافون: 14 دونه در میلهای شماره 4 سربیاندازید. به صورت زیر ببافید: دو دونه اول و آخر را تا اتنها همیشه به زیر ببافید، بعد دو تا زیر، دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو، دو تا زیر. این نوع بافتن را ادامه دهید تا طول بند تقریباً 38-40-42-44-46 سانتیمتر شود. سپس برای دو جا دکمه به صورت زیر کور کنید: دو تا زیر، دو تا یکی ، یک ژوته، دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو، یک ژوته، دو تا یکی، دو تا زیر. سپس دو ردیف با دونه های زیر روی زیر و دونه های رو روی رو ببافید بعد کور کنید. بند دیگر را نیز ببافید.این دو بند را به پشت سارفون با فاصله 30-33-36-40-43 از یکدیگر محکم بدوزید. چهار دکمه به جلو سارافون متناسب با محل جا دکمه بندها بدوزید.

 

 

اختصارات پترنهای بالا

=

به زیر ببافید

=

به رو ببافید

=

یک دونه را در پشت کار به نخ بیاندازید، سه تا به زیر ببافید، دونه توی نخ رو به رو ببافید

=

سه دونه در جلو کار به نخ بیندازید، یک به رو ببافید، سه تای توی نخ رو به زیر ببافید

 

=

سه دونه در پشت کار به نخ بیاندازید، سه تا به زیر ببافید، سه تای توی نخ رو به زیر ببافید