در زیر جدیدترین مدلهای مجله Knitter رو قرار دادم، لطفاً در نظرخواهی شرکت کنید، و بگید به نظرتون کدوم برای ترجمه مناسب تره، هر کدوم رای بیشتری داشته باشه ترجمه رو از اون شروع میکنم.

Page 19

http://www.mamipic.com/image-7E05_4D0483DA.jpg

Page 27

http://www.mamipic.com/image-8614_4D048434.jpg

Page 33

http://www.mamipic.com/image-B480_4D048484.jpg

Page 41

http://www.mamipic.com/image-340E_4D048576.jpg

Page 47

http://www.mamipic.com/image-A1B5_4D0485BA.jpg

Page 51

http://www.mamipic.com/image-D7E3_4D048604.jpg

Page 55

http://www.mamipic.com/image-AC49_4D048638.jpg

Page 65

http://www.mamipic.com/image-A339_4D048668.jpg

Page 69

http://www.mamipic.com/image-4102_4D0486D4.jpg

 Page 73

مدل زیر به وبلاگ اضافه شده است

http://www.mamipic.com/image-E036_4D048707.jpg