منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/pattern.php?id=4367&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب


سایزها:  XXXL-XXL-XL-L-M-S

                                                                                                                                                             

وسایل لازم

  • کاموا به رنگ دلخواه 350-350-400-450-500-550 گرم
  • میل گرد شماره  5.5
  • میل گرد شماره 3

 

کاموا ی مورد استفاده باید به گونه ای باشد که به ازای 16 دونه در 20 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و میل شماره 5.5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات:

  • بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود.
  • بافت ابری در حالت بدون درز: یک دور به زیر، یک دور به رو
  • نحوه کاهش در بدن لباس: 8 دونه در طی دور به شرح زیر کم کنید: یک دونه در هر طرف علامت 3 و 6 کم کنید، یک دونه بعد از علامت 1 و 4 کم کنید و یک دونه قبل از علامت 2 و 5 کم کنید.

نحوه کم کردن دونه بعد از علامت: یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی آخرین دونه بافته شده بیاورید

نحوه کم کردن قبل از علامت: از زیر دو تا یکی کنید.

  • نحوه کم کردن در زیر بغلها

تمام کاهشها را از روی کار انجام دهید.

بعد از سه دونه ابری به این صورت کم کنید: یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی آخرین دونه بافته شده بیاورید و برای کم کردن قبل از سه دونه ابری دو تا یکی کنید.

 

نحوه بافتن

این پیراهن بدون درز در میلهای گرد بافته میشود.

ابتدا 184-200-216-232-248-264 دونه در میلهای گرد 5.5 سربیاندازید. 6 دور ابری ببافید و با بافت ساده ادامه دهید تا اندازه کار 16-17-18-19-20-21 سانتیمتر شود.

حالا 6 علامت به شرح زیر بگذارید: علامت یک بعد از 28-31-33-36-39-41 دونه، علامت دو 36-38-42-44-46-50 دونه بعد از علامت یک، علامت سه 28-31-33-36-39-41 دونه بعد از علامت دو (این علامت نشان دهنده بغل لباس است)، علامت چهار 28-31-33-36-39-41 دونه بعد از علامت سه، علامت پنج 36-38-42-44-46-50 دونه بعد از علامت چهار، علامت شش 28-31-33-36-39-41 دونه بعد از علامت پنج. در دور بعد 8 دونه طبق آنچه که در بالا قسمت توضیحات گفته شده کم کنید و کم کردن را از هر 10 دور کلاً به تعداد 7 بار انجام دهید (تعداد دانه های باقیمانده بعد از این کاهشها 128-144-160-176-192-208 میباشد). وقتی اندازه کار 57-58-59-60-61-62 سانتیمتر شد، چهار دور 10-10-12-12-14-14 دونه ابتدا و انتهای دور (یعنی 5-5-6-6-7-7 قبل و بعد از علامتهای بغل پیراهن) را ابری ببافید و بقیه دونه ها را همانند قبل ساده ببافید. در دور بعد 4-4-6-6-8-8 دونه وسط دونه هائی که چهار دور ابری بافتیم را کور کنید. حالا هر قسمت را جداگانه تمام کنید.

قسمت جلو

این قسمت شامل 60-68-74-82-88-96 دونه میباشد.

 با بافت ساده همانند دو میل ادامه دهید منتها سه دونه ابتدا و انتها را ابری ببافید. همزمان در دور بعد یک دونه از روی لباس طبق آنچه در بالا بخش توضیحات برای زیر بغل گفته شده کم کنید و عمل کم کردن رو یک دور درمیان به تعداد 0-1-2-3-4-5 بار انجام دهید. (تعداد دانه ها 58-64-68-74-78-)84 وقتی اندازه این تکه 60-62-64-66-68-70 سانتیمتر شد دونه ها رو به نخ منتقل کنید.

قسمت پشت

همانند قسمت جلو بافته میشود.

یقه

از میل گرد شماره 3 استفاده کنید. 40-42-44-44-46-48 دونه (برای آستین هست) سربیاندازید، دونه های قسمت جلو که در نخ بود به صورت زیر ببافید: 4-4-6-5-7-6 دونه به زیر ببافید، ژوته بزنید، *7-8-8-7-7-8 دونه ببافید، یک ژوته بزنید* فاصله بین دو * را تکرار کنید تا 5-4-6-6-8-6 دونه باقی بماند، این دونه ها را به زیر ببافید، حالا 40-42-44-44-46-48 دونه شل سربیاندازید و دونه های قسمت پشت که در نخ بود همانند آنچه برای دونه های قسمت جلو گفته شد ببافید. (تعداد کل دونه ها در میل باید 212-228-240-256-268-284 باشد) یک دور به رو ببافید (ژوته ها را به پشت حلقه ببافید تا سوراخ نیافتد)، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید.

حالا از میلهای 5.5 استفاده کنید و به صورت زیر ادامه دهید:*2 تا زیر، یک ژوته بزنید* فاصله بین * را تا انتهای دور تکرار کنید (تعداد دانه ها میشود 318-342-360-384-402-426 یک دور به زیر ببافید (ژوته ها را به پشت حلقه ببافید تا سوراخ نیوفتد)، شش دور ساده ببافید.

بافت را با میلهای 3 ادامه دهید در طی دریف دو تا یکی کنید ( تعداد دانه ها میشود 159-171-180-192-201-213). یک دور به رو، یک دور به زیر، یک دور به رو، یک دور به زیر، یک دور به رو، یک دور به زیر، یک دور به رو ببافید. بافت را با میلهای 5.5 ادامه دهید و دور بعد را به صورت زیر ببافید، *2 تا زیر، یک ژوته بزنید* فاصله بین * را تکرار کنید (تعداد دانه ها میشود 238-256-270-288-301-319)

یک دور به زیر ببافید (برای جلوگیری از ایجاد سوراخ در محل ژوته ها آنها را به پشت حلقه ببافید) شش دور ساده ببافید و با میلهای 3 ادامه دهید، در طی دور دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 119-128-135-144-150-159). یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید. بافت را با میلهای 5.5 ادامه دهید و دور بعد را به صورت زیر ادامه دهید* دو تا به زیر ببافید، یک ژوته بزنید، یکی به زیر ببافید، یک ژوته بزنید* فاصله بین دو * را ادامه دهید تا 2-2-0-0-0-0 دونه باقی بماند، دونه های باقیمانده را به زیر ببافید (تعداد دانه ها 197-212-225-240-250-265) یک دور به زیر ببافید (برای جلوگیری از ایجاد سوراخ در محل ژوته ها آنها را به پشت حلقه ببافید) 6 دور ساده ببافید.

بافت را با میلهای 3 میلیمتری ادامه دهید، در طی ردیف دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 98-106-112-120-132). یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید، یک دور به رو ببافید و با زیر کور کنید.

تصویر اندازه ها

------------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/89/Post-25.pdf

------------------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید