لینک اصلی مطلب به زبان انگلیسی

http://www.garnstudio.com/lang/us/pattern.php?id=4210&lang=us

 

سایزها: از بین اعداد داده شده عدد اول برای سایز Small و Medium باهم، عدد دوم برای سایز Large، عدد سوم برای سایز XL/XXL و عدد چهارم برای ساز XXXL هست.

 

اندازهای نهائی: دور سینه 124-138-152-168 سانتیمتر

طول: 44-47-50-53 سانتیمتر

 

وسایل لازم

  • 800-900-1000-1100گرم کاموا
  • میل گرد سایز 15 میلیمتری
  • دکمه سه عدد

 

کاموا و میل مورد استفاده باید به گونه ای باشد که با 7 دونه در 8 ردیف با مدل یک ردیف رو یک ردیف زیر دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

 

نکات لازم:

  • تمام کاهشها را در روی کار انجام دهید
  • کم کردن قبل از علامت: یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید
  • کم کردن بعد از علامت: دو تا یکی کنید

 

شروع بافت

107-119-131-143 دونه (این تعداد شامل 4 دونه در جلو برای لبه ها است) در میلهای گرد 15 میلیمتری سربیاندازید. یک ردیف از پشت کار به رو ببافید سپس با کشباف ادامه دهید البته 4 دونه اول و آخر به عنوان لبه هست و باید همیشه به زیر ببافید کشباف را با سه تا زیر، سه تا رو ببافید و با 3 تا زیر تمام کنید. کشباف را ادامه دهید تا اندازه 20 سانتیمتر شود.

حالا با روی کار به شرح زیر ادامه دهید:

4 دانه ابتدائی و انتهایی را همواره به زیر ببافید، *از زیر سه تا یکی کنید، 1 ژوته بزنید، سه تا از رو ببافید*، فاصله بین * را در 48-54-60-66 دونه تکرار کنید، یک ژوته بزنید، از زیر سه تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، *سه تا از رو ببافید، یک ژوته بزنید، از زیر سه تا یکی کنید، فاصله بین * را در 48-54-60-66 دونه بعد تکرار کنید، و با چهار دونه به زیر لبه تمام کنید.

حالا تعداد دانه ها 91-101-111-121 میباشد.

چهار علامت به شرح زیر در روی میل بگذارید: علامت یک بعد از 14-16-18-20 دونه، علامت دوم بعد از 34-38-42-46 دونه، علامت سوم بعد از 57-63-69-75 دونه، علامت چهارم بعد از 77-85-93-101 دونه، بعد از آخرین علامت 14-16-18-20 دونه باقی خواهد ماند.

با یک ردیف زیر یک ردیف رو ادامه دهید 4 دانه ابتدا و انتها را همواره به زیر ببافید.

وقتی اندازه کار 28 سانتیمتر شد، یک دونه در هر طرف تمام علامتها کم کنید (8 دونه باید در طی این ردیف کم شود). عمل کم کردن را یک ردیف در میان به تعداد 6-7-8-9 بار انجام دهید (تعداد دانه های باقیمانده بعد از این کاهشها 43-45-47-49). وقتی اندازه کار تقریباً 44-47-50-53 سانتیمتر شد 4-6-1-3 دونه در طی یک ردیف از روی کار کم کنید (از 4 دونه لبه کم نکنید) تعداد دانه های باقیمانده 39-39-46-46. یک ردیف رو از پشت کار ببافید و با کشباف به صورت زیر ادامه دهید: 4 دونه ابتدا و انتها را همواره به زیر ببافید، *سه تا رو، 4 تا زیر* فاصله بین * را تکرار کنید و با سه تا رو تمام کنید و چهار دونه آخر را هم به زیر ببافید. وقتی اندازه کار 12 سانتیمتر شد، سه تا دونه رو را به چهار تا اضافه کنیدو وقتی اندازه کش 20 سانتیمتر شد کار را شل تمام کنید. دونه های رو را از رو کور کنید و دونه های زیر را از زیر کور کنید.

 

دکمه ها را در محل مورد نظر بدوزید حتماً یک دکمه در بالا در محل شروع یقه قرار دهید و یک دکمه در پائین در مرز بین کش و بافت ساده قرار دهید. به دلیل اینکه دونه ها بزرگ هستند از فاصله بین دونه هی لبه سمت راست میتوان به جای جا دکمه استفاده کرد.

----------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

 http://elielieli.persiangig.com/document/89/Post-23.pdf

----------------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید