http://www.garnstudio.com/lang/en/pattern.php?id=3948&lang=en

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


در اینجا میتوانید نحوه بافت جوراب این ست را ببینید

----------------------------------------------------------------------------

این ست لباس شامل پانچو، کلاه وجوراب است و اندازه ها برای نوزادان یک تا سه ماهه، شش تا نه ماهه، دوازده تا هجده ماهه، دو ساله و سه تا چهار ساله است.

وسایل مورد نیاز:

  • کاموا برای پانچو: 100-150-150-200-250
  • کاموا برای کلاه: 50-50-100-100-100
  • میل گرد و میل دو طرفه شماره 4
  • میل گرد و میل دوطرفه شماره 3.5

توضیح: عدد اول برای نوزاد یک تا سه ماهه، عدد دوم برای نوزاد شش تا نه ماهه، عدد سوم برای نوزاد دوازده تا هجده ماهه، عدد چهارم برای کودک دو ساله و عدد آخر برای کودک سه تا چهار ساله است.

 

کاموای برای پانچو و کلاه باید به گونه ای باشد که 21 دونه در 28 رج با میل شماره 4 و بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

بافت پانچو

این پانچو به صورت گرد بدون درز از پائین به بالا بافته میشود

پترنی که در این پانچو استفاده میشود M.1 و M.2 است که در شکل زیر نشان داده شده و این شکل پترن را از روی کار نشان میدهد یعنی روی بافت شما باید دارای این مدل باشد

ابتدا 272-288-300-340-360 دونه در میل گرد شماره 3.5 سربیاندازید. چهار سانتیمتر دو تا زیر، دو تا رو ببافید. بافت را با میلهای شماره ۴ ادامه دهید و یک ردیف از زیر ببافید، همزمان 56-60-60-68-72 دونه در طی این دور کم کنید تعداد دانه ها میشود 216-228-240-272-288. ردیف بعد را به صورت زیر ببافید: *پترن M.1 بعد 28-30-32-26-28 دونه از رو ببافید، پترن M.2 را ببافید، بعد 28-30-32-26-28 دونه از رو ببافید* فاصله بین * را 3-3-3-4-4 بار در طی این دور تکرار کنید.

با پترن به صورت زیر ادامه دهید، همزمان در دور دوم یک دونه در سمت چپ دونه های رو با دو تا یکی کردن از رو کم کنید. این کاهش را از هر 2-2-2-3-3 دور یکبار در سمت راست و یکبار در سمت چپ دونه های رو به تعداد کلی 22-23-25-20-21 بار انجام دهید.(تعداد  دانه ها 84-90-90-112-120)  یک دور از زیر ببافید، همزمان سه دونه در بالای هر تکرار پترن M.1 و  M.2 کم کنید (تعداد دانه ها 66-72-72-88-90)حالا یک رج از زیر ببافید و همزمان 10-12-16-12-12 دونه اضافه کنید (تعداد دانه ها 76-84-88-100-108). حالا اندازه کار باید تقریباً 20-21-23-26-27 سانتیمتر باشد. بافت را با میلهای گرد شماره 3.5 ادامه دهید و 3-4-4-5-6 سانتیمتر کشباف دو تا زیر دو تا رو ببافید. در حالت دو تا زیر دو تا رو کور کنید. اندازه پانچو تقریبا 23-25-27-31-33 سانتیمتر خواهد بود.

بافت کلاه

دور سر: 40/42-44/46-46/48-48/50-50/52

پترن مورد استفاده M.2 و M.3 که در شکل زیر نشان داده شده است و این پترن روی کار را نشان میدهد

این کلاه به صورت گرد بدون درز بافته میشود

ابتدا 96-100-100-104-112 دونه با میل گرد 3.5 میلیمتری سربیاندازید. یک رج از زیر ببافید و با کشباف دو تا زیر دو تا رو ادامه دهید.

وقتی اندازه 4-4-5-5-5 سانتیمتر شد بافت را با میل شماره 4 ادامه دهید، یک دور زیر، یک دور رو ببافید و سپس یک دور زیر ببافید، و همزمان 4-4-8-8-8 دونه در طی این دور اضافه کنید (تعداد دانه ها 100-104-108-112-120)

به صورت زیر ادامه دهید: 3-3-3-4-5 دونه رو، پترن M.2 بعد، 6-7-8-8-9 دونه رو، پترن M.3 بعد، 6-7-8-8-9 دونه رو، پترن M.2 بعد، 6-6-6-8-10 دونه رو، پترن M.2 بعد، 6-7-8-8-9 دونه رو پترن M.3 بعد، 6-7-8-8-9 دونه رو پترن M.2 بعد، 3-3-3-4-5 دونه رو.

وقتی اندازه کار 11-12-13-14-15 سانتیمتر شد رج بعد را به صورت زیر ببافید، *سه تا رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید،* فاصله بین * را تا زمانی که 0-4-3-2-0 دونه باقی بماند تکرار کنید، دانه های باقیمانده را از رو ببافید.)تعداد دانه ها 80-84-87-90-96)

حالا تمام دونه ها را از رو ببافید، همزمان 17-18-19-20-21 دونه در طی این دور کم کنید و عمل کم کردن را یک دور در میان به تعداد سه بار دیگر انجام دهید. (تعداد دانه ها 12-12-11-10-12)

نکته: زمانی که نمیتوانید با میلهای گرد به دلیل کم بودن تعداد دانه ها ببافید از میلهای دو طرفه استفاده کنید.

بعد کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از بین دانه های باقیمانده رد کرده و بکشید و محکم کنید.

ارتفاع تقریبی کلاه 14-15-16-17-18 سانتیمتر خواهد بود.

توضیحات مربوط به پترنها

  = از زیر ببافید
  = از رو ببافید
  =

سه دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، سه تا به زیر ببافید، سه تا دونه موجود در نخ را به زیر ببافید

  =

سه دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، یکی به رو ببافید، سه تا دونه موجود در نخ را به زیر ببافید

  =

یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، سه تا به زیر ببافید، یک دونه موجود در نخ را به رو ببافید

  =

سه دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، سه تا به زیر ببافید، سه تا دونه موجود در نخ را به زیر ببافید

 ----------------------------------------------------------------------------

پترنها

----------------------------------------------------------------------------

اندازه های نهائی پانچو

----------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/89/Post-21.pdf 

----------------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید