جلد دوم شامل 46 صفحه است که شامل بافت 19 عدد عروسک است

زحمت ارسال عکسهای این جلد رو اکرم جون کشیدن، دست گلشون درد نکنه

عکس عروسکهای این جلد در ادامه مطلب