لینک مطلب http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=110&d_id=28&lang=en

 

سایز: S-M-L-XL-XXL-XXXL

کاموای مورد نیاز: 400-400-450-550-550-600 گرم

وسایل مورد نیاز:

  • میل گرد سایز 5 میلیمتری
  • میل گرد سایز 4.5 میلیمتری برای بافتن نوار دور

 

کاموا و میل مورد استفاده باید به گونه ای باشد که به ازای 17 دونه در 22 ردیف با پترن معرفی شده در زیر دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

شروع بافت

122-126-130-134-138-142 دونه در میلهای گرد 5 میلیمتری سربیاندازید. 3 ردیف از زیر ببافید، همزمان در ردیف سوم 24 دونه کم کنید (از هر 5 و 6 دونه باید یکی را کم کنید) تعداد دانه ها در انتهای این ردیف 98-102-106-110-114-118.

به صورت زیر ادامه دهید: سه دونه ابتدا و سه دونه انتها را همیشه به زیر ببافید، و بقیه دونه ها را طبق مدلی که در عکس زیر هست ببافید، وقتی اندازه کار 8-9-10-11-12-13 سانتیمتر شد 12 دونه در هر طرف برای آستین سربیاندازید، وقتی اندازه کار 26-28-30-32-34-36 سانتیمتر شد، یک علامت در آن محل بگذارید و از این به بعد قرینه نسبت به پائین ببافید. یعنی وقتی اندازه کار 44-47-50-53-56-59 سانتیمتر شد از هر طرف 12 دونه کم کنید (تعداد دانه ها در پایان این ردیف 98-102-106-110-114-188)

با مدل معرفی شده در زیر ادامه دهید فراموش نکنید که سه دونه ابتدا دو انتها همواره باید به زیر بافته شود، وقتی اندازه 52-56-60-64-68 سانتیمتر شد (سعی کنید آخرین ردیف ردیف رو باشد). سه ردیف از زیر ببافید، همزمان 24 دونه در طی ردیف اول اضافه کنید (تعداد دانه ها 122-126-130-134-138-142)

بعد از پایان این سه ردیف از میلهای 4.5 میلیمتری استفاده کنید. 122-126-130-134-138-142 دونه در ردیفی که سرانداخته بودید بردارید (تعداد دانه ها میشود 244-252-260-268-276-284) حالا با یک ردیف رو ادامه دهید و 60-64-64-68-68-72 دونه اضافه کنید (یعنی از هر 4 یا 5 دونه اضافه کنید) تعداد دانه ها میشود 304-316-324-336-344-356

یک ردیف از زیر ببافید و بعد با دو تا رو دو تا زیر ادامه دهید، وقتی اندازه 3 سانتیمتر شد یک دونه در کنار هر دونه رو اضافه کنید (یعنی هر دونه رو را دوبار ببافید) تعداد دانه ها 380-395-405-420-430-445. حالا با دو تا زیر سه تا رو ادامه دهید تا اندازه 6 سانتیمتر شود، حالا یک دونه در کنار دونه زیر اضافه کنید تعداد دانه ها 456-474-486-504-516-534. و با سه تا زیر سه تا رو ادامه دهید تا اندازه 9 سانتیمتر شود. و در این حالت کور کنید.

 

توضیحات پترن:

ردیف 1: سه تا از زیر میبافید، از دونه چهارم سه تا میبافید یکی به زیر یکی به رو یکی به زیر بعد دونه 5 و 6 و 7 را یکی میکنید، دوباره از دونه 8 سه تا میبافید همینطور تا سه تا مانده به انتها سه تای آخر را از زیر ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3:سه تا از زیر میبافید، دونه 4 و 5 و 6 را یکی کنید، و از دونه هفت سه تا ببافید یکی به زیر یکی به رو یکی به زیر

ردیف 4 : از رو ببافید