منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/pattern.php?id=5280&lang=en

از مدلهای پائیز و زمستان 2012-2011

 

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


وسایل لازم

  • کاموا 200 گرم
  • میل گرد شماره 9

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 10 دونه در 14 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و میل شماره 9 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات

پترن مورد استفاده در بافت این شال M.1 هست که شکل زیر نمای روئی پترن را نشان میدهد.

 

نحوه بافت

این شال همانند دو میل از پائین به بالا بافته میشود.

ابتدا چهار دونه در میل شماره 9 سربیاندازید.

دو رج به زیر ببافید. شش رج بعد را به صورت زیر ببافید:

رج 1 (روی کار): یکی زیر، ژوته، دو تا زیر (دونه های وسط)، ژوته، یکی زیر (تعداد دانه ها 6)

رج 2، 4 و 6 (پشت کار): دو دونه وسط را به رو ببافید و بقیه را به زیر ببافید

رج3: دو تا زیر، ژوته، دو تا زیر، ژوته، دو تا زیر (تعداد  دانه ها 8 )

رج 5: سه تا زیر، ژوته، دو تا زیر، ژوته، سه تا زیر (تعداد دانه ها 10)

حال با پترن M.1 بافت را ادامه دهید و وقتی یک تکرار عمودی پترن تمام شد در رجهای بعد همانند قبل یک رج در میان یک دونه در کنار سه دونه ابری ابتدا و انتها اضافه کنید و یک دونه در دو طرفه دو دونه وسط (یعنی در هر تکرار چهار دونه اضافه میشود) بعد هم همانند پترن سوراخها را ایجاد کنید. وقتی اندازه شال 65 سانتیمتر شد، شش رج به زیر ببافید. (در این شش رج نیز همانند قبل چهار دونه یک رج در میان اضافه کنید.

بعد شل کور کنید.

 با توجه به اینکه در دستور بافت این شال از میل شماره 9 استفاده شده و من درایران جائی ندیدم که میل شماره 9 داشته باشه میتونید با بزرگترین شماره ببافید فقط در اینصورت کمی شیب افزایش کناره ها کمتر خواهد بود.

جدول توضیحات پترن

 

=

از روی کار به زیر ببافید، از پشت کار به رو ببافید

 

=

از روی کار به رو ببافید، از پشت کار به زیر ببافید

 

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، حال دونه نبافته رابه روی آخرین دونه بافته شده بیاورید

 

=

دو تا یکی

 

=

ژوته

 

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی، حال دونه نبافته رابه روی آخرین دونه بافته شده بیاورید

----------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-134.pdf

----------------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید