لینک دانلود و مدلهای این شماره در ادامه مطلب


مدلهای این شماره به شرح زیر میباشد:

لینک دانلود

http://elielielima.persiangig.com/document/Knitter_2011/Knitter-36%28translated-knitting.persianblog.ir%29.rar