منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=135&d_id=44&lang=en

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


سایزها: شماره پای 35 تا 37 – شماره پای 38 تا 40 – شماره پای 41 تا 43 – شماره پای 44 تا 46

 

اندازه های نهائی پای جوراب: 22-24-27-30 سانتیمتر

اندازه های نهائی ساق جوراب: 23-24-25-26 سانتیمتر

 

وسایل لازم:

  • کاموای قهوه ای تیره 150 گرم
  •  کاموای کرم 100 گرم
  • کاموای بژ 50 گرم
  • میل دو طرفه شماره 3.5
  • میل دو طرفه شماره 2.5

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 22 دونه در 30 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و با میل شماره 3.5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات

پترنهای مورد استفاده در بافت این جوراب M.1 تا M.4 است که پترنهای M.2 تا M.4 در بافت ساده خواهد بود.

نحوه کم کردن برای پاشنه:

رج اول (روی کار): تا 7-7-8-8 دونه مانده به انتها ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید، برگردید و در رج بعد به شرح زیر همین دونه ها را ببافید.

رج دوم (پشت کار): تا 7-7-8-8 دونه مانده به انتها ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به رو ببافید، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید، برگردید و در رج بعد به شرح زیر همین دونه ها را ببافید.

رج سوم (روی کار): تا 6-6-7-7 دونه مانده به انتها ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید، برگردید و در رج بعد به شرح زیر همین دونه ها را ببافید.

رج چهارم (پشت کار): تا 6-6-7-7 دونه مانده به انتها ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به رو ببافید، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید، برگردید و در رج بعد به شرح زیر همین دونه ها را ببافید.

همینطور کم کردن را ادامه دهید و از هر دو رج تعداد دانه هائی که قبل از برگشت باقی خواهد ماند یکی کمتر کنید (یعنی در رج پنجم و ششم تا 5-5-6-6 دونه مانده به انتها ببافید) این کار را ادامه دهید تا 12-14-14-14 دونه در میل باقی بماند.

 

نحوه بافت

این جوراب به صورت بدون درز در میلهای دو طرفه بافته میشود.

لبه های ساق جوراب میتواند به یکی از دو حالت زیر بافته شود:

  • حالت اول: ابتدا 128-128-136-136 دونه در میلهای دو طرفه شماره 2.5 با رنگ کرم سربیاندازید. پترن M.1 را یکبار ببافید، بعد از اتمام پترن 64-64-68-68 دونه در میل موجود خواهد بود، بعد کشباف دو تا زیر، دو تا رو را به اندازه چهار سانتیمتر ببافید.
  • حالت دوم: ابتدا 64-64-68-68 دونه در میلهای شماره 2.5 با رنگ کرم سربیاندازید، و چهار سانتیمتر کشباف دو تا زیر، دو تا رو ببافید.

 

بعد بافت را برای ادامه هر کدام از دو حالت فوق با میلهای شماره 3.5 ادامه دهید و یک دور ساده ببافید و همزمان در این دور 4-4-8-8 دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 60) با بافت پترن M.2 ادامه دهید، بعد پترن M.3 را ببافید. وقتی پترن M.3 تمام شد، 56 دونه در میل باقی خواهد ماند. بعد با پترن M.4 ادامه دهید و همزمان در دور اول پترن M.4، 8-4-0-0 دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 48-52-56-56)

وقتی پترن M.4 تمام شد، اندازه جوراب تقریباً 22 سانتیمتر خواهد بود. بعد بافت را تا انتها با رنگ قهوه ای تیره ادامه دهید. بعد ساده ببافید وقتی اندازه جوراب 23-24-25-26 سانتیمتر شد، در دور بعد 12-13-14-14 دونه ابتدا را در میل نگه دارید، 24-26-28-28 دونه بعد را پس از بافتن به نخ بیاندازید و 12-13-14-14 دونه آخر را در میل نگه دارید. 24-26-28-28 دونه موجود در میل را به اندازه 5-5.5-6-6.5 سانتیمتر ساده ببافید و در وسط رج یک علامت بگذارید.

سپس به نحوی که در قسمت توضیحات گفته شده برای پاشنه کم کنید. بعد از تمام شدن کم کردنهای پاشنه 11-12-13-14 دونه از هر طرف پاشنه بردارید و به زیر ببافید و 24-26-28-28 دونه موجود در نخ را نیز به میل بیاورید. (تعداد دانه ها 58-64-68-70) در هر طرف 24-26-28-28 دونه وسط یک علامت بگذارید. (دونه های بین دو علامت مربوط به قسمت روی پا است) بعد با بافت ساده ادامه دهید و همزمان در هر طرف به صورت زیر کم کنید: دو دونه قبل از علامت اول را یکی کنید و تا علامت دوم ببافید و دو دونه بعد از علامت دوم را نیز یکی کنید. عمل کم کردن را یک دور در میان به تعداد 7-8-8-7 بار انجام دهید. (تعداد دانه ها 44-48-52-56)

بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه جوراب از محل علامت پاشنه 18-20-22-25 سانتیمتر شود. حال دو علامت جدید بگذارید طوری که 22-24-26-28 دونه برای روی پا و همین تعداد برای زیر پا باقی بماند. بعد با بافت ساده ادامه دهید و همزمان برای انگشتان پا به شرح زیر کم کنید: قبل و بعد از هر علامت دو تا یکی کنید. عمل کم کردن را یک دور در میان به تعداد کلاً 4-4-5-5- بار انجام دهیدو بعد کم کردن را در هر دور کلاً به تعداد 5-6-6-7 بار انجام دهید. (هشت دونه باقی میماند) بعد کاموا را ببرید و از داخل دونه های باقیمانده رد کنید و محکم بکشید و سفت نمائید.

 جدول توضیحات پترن

 

=

به زیر ببافید

 

=

به رو ببافید

 

=

دو تا یکی کنید

 

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، حال دونه نبافته رابه روی آخرین دونه بیاورید

 

=

با رنگ کرم ببافید

 

=

با رنگ قهوه ای تیره ببافید

 

=

با رنگ بژ ببافید

 پترنها

-------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-127.pdf 

-------------------------------------------------------------------

این پست را با دوستان خود به اشتراک بگذارید