منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=135&d_id=22&lang=en

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


نحوه بافت مدل مردانه این ژاکت را در اینجا ببینید

سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

وسایل لازم

  • کاموای طوسی روشن 700-750-850-950-1000-110 گرم
  • کاموای صورتی پررنگ 100-100-150-150-150-150 گرم
  • کاموای آبی رنگ 100-100-150-150-150-150 گرم
  • میل گرد و میل دو طرفه شماره 5
  • میل گرد و میل دو طرفه شماره 4.5

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و با میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات

بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود

پترن مورد استفاده در بافت این ژاکت M.1 است که کلاً در بافت ساده استفاده خواهد شد.

نحوه کم کردن: برای کم کردن از دو تا یکی از زیر استفاده کنید

نحوه اضافه کردن: یک دونه با ژوته اضافه کنید و در رج بعد ژوته را سفت ببافید تا سوراخ نیافتد

 

نحوه بافت

ابتدا 160-172-184-200-216-236 دونه در میل گرد شماره 4.5 با رنگ طوسی سربیاندازید. رج اول را از روی کار به صورت زیر ببافید: دونه اول ابری، * دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید و دونه آخر را ابری ببافید.

وقتی اندازه 7-7-8-8-9-9 سانتیمتر شد، 12-12-12-16-16-16 دونه در رج بعد از پشت کار کم کنید (تعداد دانه ها 148-160-172-184-200-220) حال بافت را با میل شماره 5 ادامه دهید. رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: دونه اول ابری، تا سه دونه مانده به انتها پترن M.1 را ببافید، حال دو دونه اول پترن را ببافید و دونه آخر را ابری ببافید.

وقتی یک تکرار عمودی از پترن تمام شد، بعد از بافت دوباره شش رج اول پترن دو علامت به شرح زیر بگذارید: علامت اول بعد از 32-35-38-40-43-48 دونه و علامت دوم 32-35-38-40*43-48 دونه مانده به انتها. (برای قسمت پشت ژاکت 84-90-96-104-114-124 دونه باقی میماند) در رج بعد (یعنی هفتمین رج پترن)، یک دونه در هر طرف دو علامت کم کنید. (چهار دونه کم میشود) عمل کم کردن را از هر 12 رج (یعنی رج هفتم و نوزدهم پترن) کلاً به تعداد چهار بار انجام دهید. (تعداد دانه ها 132-144-156-168-184-204)

وقتی اندازه ژاکت 55-56-57-58-59-60 سانتیمتر شد، هر تکه را جداگانه به شرح زیر ببافید.

قسمت پشت:

این قسمت شامل 76-82-88-96-106-116 دونه میباشد. با ادامه پترن بافت را ادامه دهید تا اندازه قسمت پشت 68-70-72-74-76-78 سانتیمتر شود. در رج بعد 16-16-16-20-24-24 دونه وسط را کور کنید و بعد هر سرشانه را جداگانه ببافید. در رج بعد دو دونه در کنار یقه کور کنید. برای هر سرشانه 28-31-34-36-39-44 دونه باقی میماند. وقتی اندازه هر سرشانه 70-72-74-76-78-80 سانتیمتر شد، دانه ها را شل کور کنید.

قسمت جلو نیمه راست

این قسمت شامل 28-31-34-36-39-44 دونه است. با ادامه پترن بافت را ادامه دهید. وقتی اندازه این قسمت 70-72-74-76-78-80 سانتیمتر شد، تمام دونه ها را شل کور کنید.

قسمت جلو نیمه چپ

همانند قسمت راست بافته میشود، منتها قرینه

 

بافت آستینها

آستینها به صورت بدون درز در میلهای دو طرفه بافته میشود.

ابتدا 32-36-40-40-44-48 دونه با رنگ طوسی در میلهای دو طرفه شماره 4.5 سربیاندازید و کشباف دو تا زیر، دو تا رو به اندازه 6-6-6-7-7-7 سانتیمتر ببافید، بعد بافت را با میلهای شماره 5 و پترن M.1 ادامه دهید. یک علامت در ابتدای دور بگذراید.

سایز L-M-S

یک دونه در هر طرف علامت در رج پنجم پترن اضافه کنید. (دو دونه اضافه میشود) اضافه کردن را از هر دوازده دور (یعنی در دور پنجم و هفدهم پترن) کلاً به تعداد هشت بار انجام دهید. (تعداد دانه ها 48-52-56)

سایز XXXL-XXL-XL

یک دونه در هر طرف علامت در رج پنجم پترن اضافه کنید. (دو دونه اضافه میشود) اضافه کردن را از هر دوازده دور (یعنی دور پنجم و هفدهم پترن) کلاً به تعداد چهار بار انجام دهید. (تعداد دانه ها 48-52-56) سپس یک دونه در هر طرف علامت در دور پنجم، یازدهم، هفدهم و بیست و دوم پترن اضافه کنید. (تعداد دانه ها 56-60-64)

تمامی سایزها

بافت آستین را ادامه دهید تا اندازه آستین 50-49-49-47-45-43 سانتیمتر شود. از این به بعد بافت را همانند دو میل ادامه دهید و در ابتدای چهار رج بعد 5-5-6-6-6-7دونه برای بالای آستین کور کنید. بعد در ابتدای دو رج بعد 6-7-7-7-8-7 دونه کور کنید. (تعداد دانه ها 16-18-18-18-20-22) حال اندازه آستین تقریباً 53-52-52-50-48-46 سانتیمتر خواهد بود. بعد شل کور کنید. حال آستین دیگر را ببافید.

بعد درز سرشانه ها را بدوزید. سپس درز آستینها را دوخته و به محل مورد نظرشان بدوزید.

 

بافت نوار جلو قسمت چپ

با شروع از وسط یقه قسمت پشت حدوداً 140 تا 180 دونه با میل شماره 4.5 بردارید و با رنگ طوسی به زیر ببافید. در رج بعد از پشت کار تعداد دانه ها را به 146-150-158-166-174-178 برسانید. (تعداد دانها باید مضرب چهار به علاوه دو باشد) رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: دونه اول ابری، یکی زیر، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید. وقتی اندازه 7-7-7-8-8-8 سانتیمتر شد، یک علامت از روی کار بعد از 34-34-38-38-42-42 دونه بگذارید. حال در این 34-34-38-38-42-42 دونه در قسمت دونه های زیر یک دونه اضافه کنید یعنی 8-8-9-9-10-10 دونه اضافه میشود. عمل اضافه کردن را وقتی اندازه 10-10-10-11-11-11 سانتیر شد، تکرار کنید. (تعداد دانه ها 162-166-176-184-194-198) وقتی اندازه نوار 11-11-11-12-12-12 سانتیمتر شد، تمام دونه ها را کور کنید.

 

بافت نوار جلو قسمت راست

در این تکه از قسمت پائین ژاکت شروع کرده و تا وسط یقه قسمت پشت دونه بردارید. یک دور به رو ببافید و تعداد دانه ها را همانند نیمه چپ کنید. رج اول کشباف را از روی کار به صورت ببافید: *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا دو دونه مانده به انتها تکرار کنید و با یکی زیر و دونه آخر ابری رج را تمام کنید. بعد همانند نوار قسمت چپ در محل مورد نظر اضافه کرده و نوار را تمام کنید.

بعد دو قسمت نوار را در وسط قسمت پشت به هم بدوزید.

 

بافت کمربند ژاکت

ابتدا 15 دونه با میل شماره 4.5 سربیاندازید و به صورت زیر ببافید: یکی زیر، *یکی رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید. بعد همینطور بافت را ادامه دهید تا اندازه کمربند 150-160-170-180-190-200 سانتیمتر شود، بعد کور کنید.

جدول توضیحات پترن

 

=

از روی کار به زیر ببافید از پشت کار به رو ببافید

 

=

با رنگ صورتی ببافید

 

=

با رنگ آبی ببافید

------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-124.pdf

------------------------------------------------------------------------

این پست را با دوستان خود به اشتراک بگذارید