http://www.garnstudio.com/lang/us/pattern.php?id=3608&lang=us

توضیحات: اعداد موجود برای سایز XS/S با هم، برای سایز M/L با هم، برای سایز XL به تنهائی، برای سایز XXl/XXXL نیز با هم هست.

وسایل موزد نیاز:

  • میل گرد شماره 4.5
  • کاموای رنگ سفید 450-500-550-600 گرم

کاموا باید به گونه ای باشد که 20 دونه در 22 رج با بافت پترن دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

شروع بافت

این بالرو بدون درز در میلهای گرد بافته میشود.

ابتدا 272-340-408-476 دونه در میلهای گرد شماره 4.5 سربیاندازید. دو رج ابری ببافید. با پترن M.1 که شکلش در زیر هست ببافید پترن 16-20-24-28 بار پترن در طی رج تکرار میشود. وقتی اندازه 5 سانتیمتر شد، با پترن M.1b ادامه دهید. بعد از یک تکرار عمودی این پترن تعداد 240-300-360-42 دونه در میل موجود خواهد بود. بعد با پترن M.2 ادامه دهید. وقتی اندازه 8.75 سانتیمتر شد، حتماً تکرار عمودی پترن  M.2  را تمام کنید، یک تکرار عمودی از پترن M2.b را ببافید (تعداد دانه ها بعد از تکرار عمودی  پترن 208-260-312-364). حالا با پترن M.3 کار را ادامه دهید (یعنی 13 دونه در حالت افقی تکرار کنید). وقتی اندازه کار تقریباً 12.5 سانتیمتر شد یک تکرار عمودی پترن M.3b را ببافید (تعداد دانه ها 176-220-264-308). با پترن M.4 ادامه دهید (11 دونه در حالت افقی تکرار کنید) تا زمانی که اندازه کار 8.25-8.25-8.75-8.75 اینچ شود

حالا 88-110-132-154 دونه اول را در میل نگه دارید و 88-110-132-154 دونه آخر را به یک نخ منتقل کنید.

دونه های موجود در میل را به اینصورت ببافید (لازم به ذکر است بافت از حالت گردی خارج میشود): با بافت پترن M.4 روی دونه های موجود در میل ادامه دهید. همزمان 14 دونه در ابتدا و انتهای میل برای آستین اضافه کنید (تعداد دانه ها 116-138-160-182). تمام دونه ها رو با پترن M.4 ببافید منتها 3 دونه ابتدا و انتهای رج را همواره به زیر ببافید. وقتی اندازه 13.4-14.2-15.2-16.1 اینچ شد با بافت ابری ادامه دهید. بعد از 4 رج دونه ها رو کور کنید. اندازه تقریبی 13.75-14.5-15.75-16-.5 اینچ

قسمت دوم: دونه ها را به میل برگردونید و همانند قسمت قبل کار کنید.


M2.b