منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=133&d_id=15&lang=en

از مدلهای پائیز و زمستان 2012-2011

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

 

وسایل لازم

  • کاموای بژ مایل به قهوه ای 450-500-550-650-700-800 گرم
  • کاموای قهوه تیره 150-150-150-200-200-200 گرم
  • کاموای کرم رنگ 50-50-50-50-50-50 گرم
  • میل گرد شماره 4
  • میل گرد شماره 3

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 21 دونه در 28 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و میل شماره 4 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

نکته: برای اینکه شکل یقه این تونیک صحیح باشد باید حتماً 28 رج دارای ارتفاع 10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات:

پترن مورد استفاده در بافت این تونیک M.1، M.2 و M.3 است.

نحوه کم کردن: تا دو دونه مانده به علامت ببافید، دو تا یکی از زیر، علامت، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به یر، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بافته بیاورید. (دو دونه در کنار هر علامت کم میشود)

نحوه اضافه کردن: تا یک دونه مانده به علامت ببافید، ژوته، دو دونه ببافید، ژوته. در رج بعد ژوته ها را سفت ببافید تا سوراخ نیافتد. (دو دونه در هر علامت اضافه میشود)

 

نحوه بافت

این تونیک بدون درز در میل گرد بافته میشود.

ابتدا 590-640-680-770-810-900 دونه در میل شماره 3 با رنگ بژ سربیاندازید و پترن M.1 را ببافید. بعد از یک تکرار عمودی از پترن M.1 در میل 236-256-272-308-324-360 دونه وجود خواهد داشت. بعد کشباف دو تا زیر، دو تا رو را به اندازه دو سانتیمتر ببافید. بعد بافت را با میلهای شماره 4 ادامه دهید و یک دور به زیر ببافید و همزمان در این دور 28-32-32-36-36-40 دونه کم کنید (تعداد دانه ها 208-224-240-270-288-320)

بعد چهار علامت به شرح زیر بگذارید: علامت اول بعد از 23-25-27-31-33-37 دونه، علامت دوم بعد از 58-62-66-74-78-86 دونه، علامت سوم بعد از 46-50-54-62-66-74 دونه و علامت چهارم بعد از 58-62-60-74-78-86 دونه و بعد از علامت چهار تا ابتدای دور 23-25-27-31-33-37 دونه باقی خواهد ماند. سپس پترن M.2 را ببافید (پترن M.2 در طی دور 13-14-15-17-18-20 بار تکرار خواهد شد)، بعد از یک تکرار عمودی پترن M.2، با بافت ساده و رنگ بژ ادامه دهید. وقتی اندازه 16-17-18-19-20-21 سانتیمتر شد، یک دونه در هر طرف چهار علامت کم کنید (هشت دونه در طی دور کم میشود، نحوه کم کردن در بخش توضیحات گفته شده است) کم کردن را از هر 12 دور کلاً به تعداد 7 بار انجام دهید. (تعداد دانه ها بعد از تمام کم شدنها 152-168-184-216-232-264) وقتی اندازه 50-51-52-53-54-55 سانتیمتر شد، یک دونه در هر طرف چهار علامت اضافه کنید. (هشت دونه در طی یک دور اضافه میشود و نحوه اضافه کردن در قسمت توضیحات گفته شده است) وقتی اندازه 53-54-55-56-57-58 سانتیمتر شد، دوباره اضافه کنید (تعداد دانه ها 168-184-200-232-248-280) وقتی اندازه 60-61-62-63-64-65 سانتیمتر شد، دور بعد را به اینصورت ببافید: 4-4-4-5-5-5 دونه کور کنید، 76-84-92-106-114-130 دونه بعد را ببافید، 8-8-8-10-10-10 دونه بعد را کور کنید،  و 76-84-92-106-114-130 دونه بعد را ببافید و 4-4-4-5-5-5 دونه آخر را کور کنید، کاموا راببرید. حال آستینها را ببافید.

 

نحوه بافت آستینها

آستینها بدون درز در میل گرد بافته میشود.

ابتدا 92-96-100-104-108-112 دونه در میل گرد شماره 3 با رنگ بژ سربیاندازید. کشباف دو تا زیر، دو تا رو را به اندازه 3 سانتیمتر ببافید. سپس یک دور ساده ببافید و همزمان در این دور 16 دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 76-80-84-88-92-96) سپس 8-8-8-10-10-10 دونه اول را کور کنید. (تعداد دانه ها 68-72-76-78-82-86)

حال این آستین را کنار گذاشته و آستین دوم را ببافید.

 

نحوه بافت یقه

آستینها و قسمت بدن تونیک را به یک میل گرد شماره 4 منتقل کنید. (آستینها باید به محل زیر بغل بین قسمت پشت و جلو منتقل شود) (تعداد دانه ها 288-312-336-368-392-732) در وسط قسمت پشت یک علامت بگذارید و بافت را از محل علامت و با رنک بژ ادامه دهید. سپس یک دور به زیر ببافید و همزمان در این دور 0-6-12-18-20-21-23 دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 288-306-324-360-378-414) سپس 0-2-4-7-10-13 دور به زیر ببافید. بعد با پترن M.3 بافت را ادامه دهید (پترن M.3 در طی دور 16-17-18-20-21-23 بار تکرار خواهد شد) وقتی یک تکرار عمودی پترن M.3 بافته شد، 112-119-126-140-147-161 دونه در میل موجود خواهد بود. از این به بعد تا محل گفته شده، فقط با رنگ بژ ببافید. بعد یک دور به زیر ببافید و همزمان در این دور 12-15-18-24-27-37 دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 100-104-108-116-120-124) سپس به اینصورت ببافید: تا هشت دونه بعد از علامت پشت به زیر ببافید، برگردید، 16 دونه به رو ببافید، برگردید، 24 دونه به زیر ببافید، برگردید، هر بار هشت دونه بیشتر ببافید، این کار را ادامه دهید تا 80-80-80-96-96-96 دونه بعد از آخرین برگشت بافته شود، سپس برگردید و یک دور به زیر ببافید

بعد بافت را با میل شماره 3 ادامه دهید. یک دور به زیر ببافید و همزمان 16 دونه در طی این دور اضافه کنید. (تعداد دانه ها 116-120-124-132-136-144) بعد پنج دور کشباف دو تا زیر، دو تا رو ببافید. بعد بافت را با رنگ قهوه ای تیره ادامه دهید و دو دور دیگر کشباف ببافید. بعد دونه های زیر را به زیر و رو را به رو کور کنید.

بعد درز زیر بغلها را بدوزید.

 

جدول توضیحات پترن

 

=

به زیر ببافید

 

=

به رو ببافید

 

=

دو تا یکی از زیر

 

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، حال دونه نبافته رابه روی آخرین دونه بافته شده بیاورید

 

=

بافت ساده با رنگ بژ

 

=

بافت ساده با رنگ قهوه ای تیره

 

=

بافت ساده با رنگ کرم

 

 

 

 

پترنهای مورد استفاده در بافت

-----------------------------------------------------------------------------------------

تصویر اندازه ها

-------------------------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور را دانلود نمایئد

http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-115.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید