منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=132&d_id=24&lang=en

از مدلهای پائیز و زمستان 2011-2012

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


وسایل لازم برای هد بند

  • کاموا 75 گرم
  • میل شماره 3.5

 

کاموا برای هد بند باید به گونه ای باشد که 20 دونه در 27 رج در کشباف انگلیسی و با میل شماره 3.5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

اندازه های شال: طول 160 سانتیمتر – عرض 30 سانتیمتر

وسایل لازم برای شال

  • کاموا 500 گرم
  • میل شماره 5
  •  میل قلاب بافی شماره 4

 

کاموا برای شال باید به گونه ای باشد که 14 دونه در کشباف انگلیسی و با میل شماره 5 دارای طول 10 سانتیمتر باشد.

 

کشباف انگلیسی در دو میل

رج 1: دونه اول ابری، * دو تا یکی از زیر، ژوته، یک دونه رانبافته به میل راست بگیرید همانطور که دونه رو گرفته میشود* فاصله بین دو * را تا سه دونه مانده به انتها تکرار کنید و با دو تا یکی و دونه آخر با بافت ابری رج را تمام کنید

رج 2: دونه اول ابری، *ژوته، یک دونه رانبافته به میل راست بگیرید همانطور که دونه رو گرفته میشود، ژوته و دونه نبافته رج قبل را از زیر یکی کنید* فاصله بین دو * را تا دو دونه مانده به انتها تکرار کنید، ژوته، یک دونه رانبافته به میل راست بگیرید همانطور که دونه رو گرفته میشود و دونه آخر را ابری ببافید

رج 3: دونه اول ابری، *ژوته و دونه نبافته رج قبل را از زیر یکی کنید، ژوته، یک دونه رانبافته به میل راست بگیرید همانطور که دونه رو گرفته میشود* فاصله بین دو * را تا سه دونه مانده به انتها تکرار کنید، ژوته و دونه نبافته رج قبل را از زیر یکی کنید، دونه آخر را ابری ببافید

بعد رج 2 و 3 را تکرار کنید

 

نحوه بافت هد بند

این هد بند به صورت نوار مستطیلی بافته میشود و بعد رج ابتدا به آخرین رج دوخته میشود. ابتدا 31 دونه در میل شماره 3.5 سربیاندازید و بافت را با کشباف انگلیسی ادامه دهید وقتی اندازه 48 سانتیمتر شد (حتماً تا رج سوم کشباف ببافید) رج بعد را به صورت زیر ببافید: دونه اول ابری، *یکی رو، ژوته و دونه نبافته رج قبل را یکی کنید* فاصله بین دو * را تا دو دونه مانده به انتها تکرار کنید، یکی رو و دونه آخر را ابری ببافید. در رج بعد کور کنید.

بعد رج ابتدا را به رج انتها بدوزید.

حال 11 دونه سربیاندزاید و رج بعد را به صورت زیر ببافید: *یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید و دونه آخر را ابری ببافید. همینطور بافت را ادامه دهید تا اندازه 8 سانتیمتر شود بعد کور کنید. بعد این نوار را دور قسمتی از هد بند که دوخته شده بپیچانید و بدوزید و چند دوخته هم به هدبند بزنید تا ثابت بماند.

 

نحوه بافت شال

ایتدا 64 دونه با میل شماره 5 شل سربیاندازید. رج اول را از پشت کار به صورت زیر ببافید: دونه اول را ابری ببافید، *دو تا یکی از رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا سه دونه مانده به انتها تکرار کنید، بعد دو تا یکی از رو و دونه آخر را ابری ببافید. (تعداد دانه ها 43) سپس بافت را با کشباف انگلیسی ادامه دهید، وقتی اندازه شال تقریباً 160 سانتیمتر شد (حتماً تا رج دوم کشباف ببافید) رج بعد را به صورت زیر ببافید: یکی زیر، *ژوته و دونه رو رج قبل را از زیر یکی کنید، یکی رو* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید و دونه آخر را به زیر ببافید. حال کور کنید.

نحوه قلاب بافی

رج ابتدا و انتها به صورت زیر قلاب بافیی میشود: *یک پایه دوبل، چهار تا زنجیره، یک دونه رد کنید* فاصله بین دو * را تکرار کنید و در دونه آخر فقط یک پایه دوبل ببافید.

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمایئد

http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-111.pdf 

------------------------------------------------------------------------------

این پست را با دوستان خود به اشتراک بگذارید