مدل مجله Knitter شماره 35 صفحه 52

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


اندازه کیف: 35*37 سانتیمتر مربع

 

وسایل لازم

  • کاموای رنگ یک 200 گرم
  • کاموای رنگ دو 150 گرم
  • میل شماره 6
  • میل شماره 6.5
  • دسته کیف 50 سانتیمتری یک جفت
  • آستر 50 سانتیمتر
  • کش نازک سه متر که به دو تکه 150 سانتیمتری تقسیم کنید
  • مهره بزرگ چهار عدد

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 20 دونه در 30 رج، با پترنی که معرفی میشود و با میل شماره 6.5 دارای طول 10 سانتیمتر باشد.

 

نحوه بافت (دو عدد ببافید)

ابتدا 72 دونه با میل شماره 6.5 و کاموای رنگ 1 سربیاندازید.

رج 1 (روی کار): به زیر ببافید

رج 2 (پشت کار): (یکی زیر، یکی رو) دوبار، یکی زیر، *دو تا رو، یکی زیر، یکی رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا 7 دونه مانده به انتها تکرار کنید، دو تا رو، (یکی زیر، یکی رو) دوبار، یکی زیر

بعد بافت را با رنگ 2 ادامه دهید

رج 3: یکی زیر، *پنج تا زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر) دوبار، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید* فاصله بین دو* را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید، یکی به زیر

رج 4: یکی زیر، *( یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر) دوبار، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، پنج تا زیر* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید، یکی به زیر

بافت را با رنگ 1 ادامه دهید

رج 5: دو تا زیر، * یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، هفت تا زیر* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

رج 6: *(یکی زیر، یکی رو) سه بار، (یکی زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید) دوبار* فاصله بین دو * را تا دو تا مانده به انتها تکرار کنید، دو تا زیر

رج 7 تا 10: مطابق رج 3 تا 6

رج 11 و 12: مطابق رج 3 و 4

رج 13: مطابق رج 1

رج 14: مطابق رج 2

بافت را با رنگ 2 ادامه دهید

رج 15: یکی زیر، *( یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر) دوبار، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، پنج تا زیر* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید، یکی زیر

رج 16: یکی زیر، *پنج تا زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر) دوبار، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید، یکی زیر

بافت را با رنگ 1 ادامه دهید

رج 17: *هفت تا زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید* فاصله بین دو * را تا دو تا مانده به انتها تکرار کنید، دو تا زیر

رج 18: دو تا زیر، *( یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر) دوبار، (یکی رو، یکی زیر) سه بار* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

رج 19 تا 22: مطابق رج 15 تا 18

رج 23 و 24: مطابق رج 15 و 16

این 24 رج پترن را تشکیل میدهد.

بافت پترن را ادامه دهید تا چهار تکرار عمودی پترن تمام شود و حدوداً اندازه 31 سانتیمتر گردد.

بعد بافت را با رنگ 1 و میل شماره 6 ادامه دهید

رج بعد: *یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

رج بعد: *یکی رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

دو رج آخر بافت نخودی میباشد.

چهار رج دیگر نخودی ببافید.

رج بعد: هشت دونه ابتدا را نخودی ببافید، دو تا یکی از زیر، ژوته، *هفت دونه بعد نخودی، دو تا یکی از زیر، ژوته، هفت دونه بعد نخودی، دو تا یکی از زیر، ژوته* فاصله بین دو * را تا هشت دونه مانده به انتها تکرار کنید، هشت دونه انتها نخودی

نه رج دیگر نخودی ببافید و بعد کور کنید.

بعد بغلها و ته کیف را بدوزید. سپس آستر را با در نظر گرفتن محل دوخت اندازه بزنید و به بغلهای کیف بدوزید و آستر قسمت دهنه کیف را به داخل تا زده وبه لبه کیف بدوزید. بعد دسته های کیف را فاصله 8 سانتیمتری از بغلها با رنگ 2 بدوزید.

بعد دو رشته کش با شروع از سوراخهای وسط یک قسمت که توسط ژوته ایجاد شده رد کنید و به انتهای کشها مهره ببندید و در جلوی کیف گره بزنید (مطابق شکل)

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

 http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-110.pdf

----------------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید