این پترن یکی از خوانندگان محترم هست آدرس پترن انگلیسیش هم اینه:

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=120&d_id=1&lang=us

 

 

 

راهنمای اندازه ها

XXXL

XXL

XL

L

M

S

سایز

130

118

106

96

88

80

سانتیمتر

اندازه بالا تنه

 

مواد لازم

  • کاموای رنگ آبی 650-700-800-850-950-1050 گرم (به ترتیب اندازه میباشد)
  • کاموای رنگ سفید 50 گرم برای تمامی سایزها
  • میل 5 میلیمتری دوتائی و گرد
  • میل گرد 3.5 میلیمتری
  • میل قلاب بافی 4 میلیمتری

 

کاموای مورد استفاده باید به ازای 17 دونه در 22 ردیف با پترن یک ردیف زیر یک ردیف رو داری ابعاد 10*10 سانتیمتری باشد

 

شروع (در این کار جلو و پشت با هم بافته میشود)

با میلهای گرد شماره پنج 204-216-232-248-264-284 دونه با رنگ آبی سربیاندازید، دو دور یکی زیر یکی رو ببافید و با یک ردیف زیر یک ردیف رو ادامه دهید. وقتی اندازه 36 سانتیمتر شد به میلهای 3.5 میلیمتری گرد عوض کنید و در ابتدای این ردیف و بعد از بافتن 102-108-116-124-132-142 دونه علامت بگذارید. 11-14-18-22-28-33 ببافید، تا وقتی که  11-14-18-22-28-33 دونه به علامت اول بماند دو تا یکی کنید، 22-28-36-44-56-66 دونه ببافید، تا وقتی که  11-14-18-22-28-33 دونه به علامت دوم مانده دو تا یکی کنید، بقیه را ببافید (تعداد دونه های باقیمانده 124-136-152-168-188-208)

بعد از 14 دور همه به زیر، به میلهای 5 میلمتری گرد برگردید، حالا با یک ردیف زیر یک ردیف رو ادامه دهید و در دور اول از هر 9-10-11-12-14-16 دونه یکی اضافه کنید (کلاً 12 دونه اضافه کنید) باید مطمئن شوید که 6 دونه در هر طرف دو علامت اضافه کرده اید (تعداد دانه ها 136-148-164-180-200-220) وقتی اندازه کار 45-46-47-48-49-50 سانتیمتر شد ردیف بعد را اینطور ببافید

از میلهای دو تائی استفاده کنید در وسط دو علامت که قبلاً گذاشته شده از حالت گردی کار را خارج میکنیم ابتدا 6 دونه به زیر میبافیم بعد تا 6 دونه مانده به آخر یک ردیف زیر یک ردیف رو میبافیم (در این ردیف باید برعکس ردیف قبل باشد) 6 دونه آخر را به زیر میبافیم، در ردیف بعد 6 دونه در نیمه جلو اضافه میکنیم (یعنی 3 تا در نیمه راست و 3 تا در نیمه چپ)، با 6 دونه به زیر در لبه ها و بقیه یک ردیف زیر یک ردیف رو میبافیم، در ردیف بعد 6 دونه برای هر سرشانه کور میکنیم (یعنی 3 دونه در هر دو طرف علامتها ) 6 دونه کناری باید به زیر باشد. و حالا تکه ها را جداگانه میبافیم.

نیمه چپ جلو

این نیمه شامل 34-37-41-45-50-55 دونه هست.با کور کردن سرشانه ادامه میدهیم 2 دونه 1-2-3-4-6-8 بار و 1 دونه 1-1-2-3-4-4 بار کم میکنیم (تعداد دانه ها 31-32-33-34-34-35). وقتی اندازه کار 58-60-61-63-64-66 سانتیمتر شد (در پشت کار) 6 دونه لبه را نگه میداریم برای یقه. حالا در ابتدای هر ردیف برای یقه کور میکنیم: از نیمه وسط جلو 5-6-6-6-6-7 دونه یک بار، 2 دونه 2 بار و 1 دونه یک بار (تعداد دانه ها 15-15-16-17-17-17 ) که برای سرشانه نگه میداریم. وقتی اندازه کار 64-66-68-70-72-74 سانتیمتر شد کور میکنیم.

نیمه راست جلو

دقیقاً مانند نیمه چپ فقط متقارن. مطمئن باشید که آخرین ردیف قبل از یقه پشت است.

پشت

(تعداد دانه های پشت 62-68-76-84-94-104. در پشت برای زیر بغل همانند آنچه برای جلو گفته شد در دو طرف کور کنید (تعداد دانه ها 56-58-60-62-62-64). به صورت یک ردیف زیر یک ردیف رو ادامه دهید. وقتی اندازه کار 62-64-66-68-70-72 شد 24-26-26-26-26-28 دونه وسط را برای یقه کور کنید و هر تکه را جداگانه ببافید. در ردیف بعد یکی کور کنید (تعداد دانه ها 15-15-16-17-17-17) کل دانه ها را زمانی که اندازه 64-66-68-70-72-74 سانتیمتر شد کور کنید

سرشانه ها را به هم بدوزید

table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }

کلاه

64-68-71-71-78-78 دونه با میلهای گرد 5 میلیمتری که شامل دون های دونه های لبه کلاه میشود که نگه داشته بودیم بردارید و با رنگ آبی 4 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید، با میلهای دو تائی ادامه دهید. 6 دونه اول همانند قبل به زیر ببافید و 20-22-23-23-26-26 دونه بعد را یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید، *یک ژوته بزنید، یکی ببافید* از * تا * را به اندازه 12-12-13-14-14 بار تکرار کنید، 20-22-23-23-26-26 دونه را یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید، و 6 دونه لبه را به زیر ببافید. (تعداد دانه ها 76-80-84-84-92-2) بافتن را با 6 دونه کناری به صورت زیر ادامه دهید وقته اندازه 34-34-35-35-36-36سانتیمتر شد کور کنید. بعد دو تکه را روی هم قرار داده و بدوزید

آستینها

42-44-46-48-50-50 دونه با میلهای دوتائی گرد 5 میلیمتری و رنگ آبی سربیاندازید. دو ردیف یکی زیر یکی رو ببافید. در ابتدای ردیف که همان وسط نیز هست یک علامت بگذارید. یکی ردیف زیر و یک ردیف رو ببافید. وقتی اندازه 6 سانتیمتر شد. از هر 4-2.5-2.5-2-1.5-1 سانتیمتر کلاً 6-8-9-10-12-14 بار یک دونه اضافه کنید. (کل دانه ها 54-60-64-68-74-78). وقتی اندازه 30-29-29-28-27-25 سانتیمتر شد 6 دونه را در زیر سرشانه کور کنید (3 دونه در هر طرف علامت) و بقیه آستین را با میلهای دوتائی ببافید، همزمان برای حلق آستین هم در ابتدای هر ردیف 2 دونه 2-2-2-2-3-3 بار و 1 دونه 3-5-6-7-7-9 بار سپس 2 دونه در هر طرف تا زمانی که اندازه 38-38-39-39-40-40 سانتیمتر شود، کور کیند، حالا سه دونه را باهم کور کنید و بعد بقیه را کور کنید.

قلاب بافی لبه ها

لبه پائین و لبه کلاه به همراه لبه آستین را با میل 4 میلیمتری و رنگ سفید قلاب بافی میکنیم، یک پایه، *4 حلقه، 1 پایه دوبل در اولین حلقه می بافیم، 2 سانتیمتر میگذریم و یک پایه میبافیم* از * تا * را تکرار میکنیم تا انتها.