منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=131&d_id=38&lang=en

از مدلهای پائیز و زمستان 2012-2011

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

 

وسایل لازم:

  • کاموا 650-700-825-900-950-1075 گرم
  • میل گرد شماره 5
  • میل گرد شماره 4.5

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات:

بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود.

پترن مورد استفاده M.1 است که در شکل زیر نشان داده شده است که شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد.

نحوه کم کردن: کم کردن را در قسمت دونه های رو به صورت زیر انجام دهید: یکی رو، دو تا یکی از رو

نحوه افزایش: اضافه کردن را در قسمت دونه های زیر به صورت زیر انجام دهید: دو تا زیر، ژوته

 

نحوه بافت بدن

این قسمت بدون درز در میلهای گرد بافته میشود.

ابتدا 190-210-230-260-280-300 دونه در میلهای شماره 4.5 سربیاندازید. بعد کشباف دو تا زیر، سه تا رو را به اندازه 6-6-6-7-7-7 سانتیمتر ببافید. در دور بعد در هر قسمت از دونه های رو یک دونه همانطور که در بالا توضیح داده شده کم کنید (تعداد دانه ها 152-168-184-208-224-240) حال بافت را با میلهای شماره 5 به صورت زیر ادامه دهید: *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را 4-4-4-5-5- بار تکرار کنید، دو تا زیر، پترن M.1 را 14-16-18-20-22-24 بار تکرار کنید، دو تا زیر، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را 4-4-4-5-5-5 بار تکرار کنید، دو تا زیر، پترن M.1 را 14-16-18-20-22-24 بار تکرار کنید، و دور را با دو تا زیر تمام کنید. مطابق طرحی که در دور آخر ایجاد شده بافت را ادامه دهید تا 6 تکرار عمودی از پترن M.1 بافته شود، سپس دونه هائی که مطابق پترن M.1 میبافتید را ساده ببافید و بقیه را همان کشباف ببافید، این طرح را به اندازه 10 سانتیمتر ببافید، بعد دونه هائی که ساده میبافتید مطابق پترن M.1 ببافید و بعد از ده سانتیمتر دوباره ساده ببافید و همینطور بافت را ادامه دهید، وقتی اندازه 50-51-52-53-54-55 سانتیمتر شد، دو علامت به صورت زیر بگذارید: وسط دو قسمت کشباف یعنی قبل و بعد از هر علامت 9-9-9-11-11-11 دونه کشباف وجود خواهد داشت. حال هر قسمت بین دو علامت را جدا گانه ببافید.

 

بافتن پشت

قسمت پشت شامل 76-84-92-104-112-120 دونه است. حال بافت را به صورت زیر ادامه دهید:

رج بعد از روی کار برای سایز S-M-L: دونه اول ابری، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را دو بار ببافید (یعنی هشت دونه کشباف بافته میشود) بعد تا نه دونه مانده به آخر ببافید، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را دو بار ببافید و دونه آخر را ابری ببافید.

رج بعد از روی کار برای سایز XXXL-XXL-XL: دونه اول ابری، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را دو بار ببافید، دو تا زیر، تا یازده دونه مانده به انتها ببافید، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را دو بار ببافید، دو تا زیر و دو نه آخر ابری

نکته: فاصله بین کشبافها ده سانتیمتر مطابق پترن M.1 و ده سانتیمتر ساده بافته میشود

ادامه برای تمام سایزها: با طرح ایجاد شده بافت را ادامه دهید تا اندازه 68-70-72-74-76-78 سانتیمتر شود. در رج بعد: 20-20-24-24-28-28 دونه وسط را کور کنید و هر سرشانه را جداگانه ببافید. موقع بافت هر سرشانه دو دونه کنار یقه را کور کنید که در اینصورت 26-30-32-38-40-44 دونه برای هر سرشانه باقی میماند. بعد بافت را ادامه دهید وقتی اندازه 70-72-74-76-78-80 سانتیمتر شد شل کور کنید.

 

نحوه بافت جلو

قسمت جلو شامل 76-84-92-104-112-120 دونه است. همانند آنچه برای پشت گفته شده قسمت جلو را ببافید. تا اندازه 52-54-55-57-58-60 سانتیمتر شود، بعد 14-14-16-16-18-18 دونه وسط را برای یقه کور کنید و هر سرشانه را جداگانه ببافید. بعد هنگام بافت هر سرشانه در ابتدای هر رج (کنار یقه) به شرح زیر کور کنید: دو دونه یکبار، یک دونه 3-3-4-4-5-5 بار (تعداد دانه ها 26-30-32-38-40-44) بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه 70-72-74-76-78-80 سانتیمتر شود، سپس شل کور کنید.

 

نحوه بافت آستینها:

آستینها به صورت درزدار بافته میشود. ابتدا 70-74-74-78-82-86 دونه در میلهای شماره 4.5 سربیاندازید و به صورت زیر ببافید: دونه ابتدا ابری، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، دونه آخر ابری. همانند این رج بافت را ادامه دهید تا اندازه آستین 4 سانتیمتر شود. بعد بافت را با میلهای شماره 5 با دونه اول و آخر ابری و بقیه ساده ادامه دهید. وقتی اندازه آستین 14-14-14-13-13-13 سانتیمتر شد، شل کور کنید و آستین دوم را ببافید.

 

نحوه به هم وصل کردن قطعات

درز سرشانه ها را بدوزید. درز آستینها را از محل دونه ابری ابتدا و انتهای رج بدوزید و به بدن وصل کنید.

 

بافتن یقه

یقه بدون درز در میل گرد شماره 4.5 بافته میشود. با شروع از وسط قسمت پشت حدوداً 120-140 دونه بردارید و به زیر ببافید. در دور بعد تعداد دانه ها را به 120-120-128-128-136-144 برسانید. در این دور نیز تمام دونه ها را به زیر ببافید. دور بعد را نیز به صورت زیر ببافید: *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا انتهای دور تکرار کنید. بعد با همین کشباف بافت یقه را ادامه دهید تا اندازه یقه 19-19-19-20-20-20 سانتیمتر شود. در دور بعد تمام دو دونه زیر را به سه تا افزایش دهید (نحوه اضافه کردن در قسمت توضیحات گفته شده است) (تعداد دانه ها 150-150-160-160-170-180) بعد با کشباف سه تا زیر، دو تا رو بافت یقه را ادامه دهید تا اندازه یقه 38-38-39-39-40-40 سانتیمتر شود. در دور بعد دونه های زیر را به زیر و رو را به رو کور کنید.

 جدول توضیحات

 

=

از روی کار به زیر ببافید، از پشت کار به رو ببافید

 

=

از روی کار به رو ببافید، از پشت کار به زیر ببافید

 

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-108-.pdf

----------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید