منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=134&d_id=26&lang=us

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب

از مدلهای پائیز و زمستان 2012-2011


سایزها: L/XL-S/M

 

اندازه دور سر: 53/55-58/56 سانتیمتر

 

وسایل لازم

  • کاموا 100-150 گرم
  • میل دو طرفه شماره 4
  • میل گرد شماره 2.5

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 21 دونه در 28 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

نحوه بافت

این کلاه به صورت بدون درز ابتدا در میل گرد و در انتها در میل دو طرفه بافته میشود.

ابتدا 112-120 دونه در میل شماره 2.5 سربیاندازید. و ده دور کشباف چهار تا زیر، چهار تا رو ببافید. بعد بافت را با میلهای شماره 4 ادامه دهید و دور بعد را به صورت زیر ببافید: *چهار دونه را دوبار ببافید یکی به زیر، یکی به رو (یعنی چهار دونه اضافه میکنید)، چهار تا رو* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید. (تعداد دانه ها 168-180) بعد پترن M.1 را روی تمام دونه ها ببافید (پترن 14-15 بار در طی دور تکرار میشود)

وقتی اندازه کلاه 20-21 سانتیمتر شد، چهار دونه رو در هر تکرار پترن را به سه کاهش دهید (تعداد دانه ها 154-165) بعد سه دور مطابق پترن بدون کاهش ببافید. در دور بعد، سه دونه رو را در هر تکرار پترن به دو کاهش دهید (تعداد دانه ها 140-150) دو دور بدون کم کردن ببافید. در دور بعد، دو دونه رو را در هر تکرار پترن به یک دونه کاهش دهید (تعداد دانه ها 126-135) یک دور بدون کم کردن ببافید. در دور بعد، هشت دونه زیر را در هر تکرا پترن دو به دو یکی کنید (یعنی چهار دونه در هر تکرار کم میشود) (تعداد دانه ها 70-75) در دور بعد، چهار دونه زیر را در هر تکرار پترن دو به دو یکی کنید (تعداد 42-45) در دور بعد، دو دونه زیر را در هر تکرار پترن یکی کنید (تعداد دانه ها 28-30) بعد در طی دور دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 14-15)

بعد کاموا را ببرید و از بین دونه های باقیمانده رد کنید بکشید و محکم کنید

اندازه کلاه تقریباً 24-25 سانتیمتر خواهد بود.

 

جدول توضیحات

 

=

به زیر ببافید

 

=

به رو ببافید

 

=

چهار دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، چهار به زیر ببافید، حال چهار دونه توی نخ را به زیر ببافید

لینک مستقیم دانلود فایل PDF

http://s2.picofile.com/file/7126269030/Post_103.pdf.html

اگر از این کلاه خوشتون اومد مطلب رو Share کنید