لینک دانلود مستقیم و کمکی مجله در ادامه مطلب


مدلهای این شماره به شرح زیر هست، لینک دانلود هر مدل با شماره ای که در کنار آن هست مشخص شده است

مدل شماره 14

http://s2.picofile.com/file/7120718595/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_14.rar.html 

یا

http://www.mediafire.com/?99vaqd43pxymogc

مدل شماره 24

 http://s2.picofile.com/file/7120719244/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_24.rar.html

یا

http://www.mediafire.com/?ibhubxwjfnz7reb 

مدل شماره 35

http://s2.picofile.com/file/7120720214/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_35.rar.html 

یا

http://www.mediafire.com/?3ix9jlzt61dscap 

مدل شماره 43

http://s2.picofile.com/file/7120720642/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_43.rar.html 

یا

 http://www.mediafire.com/?6pk9e3yipwkiby4

مدل شماره 52

 http://s2.picofile.com/file/7120724408/The_Knitter_Issue_35_2011_Pge_52.rar.html

یا

http://www.mediafire.com/?431rd99bt3406pm 

مدل شماره 55

http://s2.picofile.com/file/7120721505/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_55.rar.html 

یا

http://www.mediafire.com/?vnvrmn0poeh4i4o 

مدل شماره 59

http://s2.picofile.com/file/7120721826/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_59.rar.html 

یا

http://www.mediafire.com/?7gfve96jduvo9sb 

مدل شماره 66

 http://s2.picofile.com/file/7120722468/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_66.rar.html

یا

 http://www.mediafire.com/?ubp7e95dv1acacm

مدل شماره 74

 http://s2.picofile.com/file/7120722682/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_74.rar.html

یا

 http://www.mediafire.com/?fy08dyufr4dadlv

مدل شماره 76

http://s2.picofile.com/file/7120723010/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_76.rar.html 

یا

http://www.mediafire.com/?w2pgi123d1v1goo 

مدل شماره 81

http://s2.picofile.com/file/7120723438/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_81.rar.html 

یا

http://www.mediafire.com/?zreoatoqdgy4nl3 

مدل شماره 85

 http://s2.picofile.com/file/7120724294/The_Knitter_Issue_35_2011_Page_85.rar.html

یا

http://www.mediafire.com/?zdb5c8mcm0kddtx